* خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام

فرمایید   نشانی الکترونیک:

adabemoaser@gmail.com

واتس آپ (09361125453)

توجه فرمایید با ایمیلی غیر از یاهو (yahoo) در سامانه مجله ثبت نام کنید 

                                                          مشخصات مجله

 

فراخوان ویژه نامه نشریه ادبیات پارسی معاصر

 

به مناسبت یکصدمین سال تولد ادبیات فارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر که از سوی وزارت علوم به عنوان  نشریه هسته اعلام شده است، در نظر دارد ویژه نامه ای را منتشر سازد. از همه محققان ، اندیشمندان و پژوهشگران دعوت می نماییم  با ارسال مقالات ارزشمند خود  پیرامون محورهای این فراخوان ما را در انتشار مجموعه ارزشمند یاری فرمایند. مدت ارسال آثار تا پایان آذرماه سال جاری خواهد بود.

 

محورهای فراخوان:

 

۱. نسبت ادبیات معاصر ایران با جهان (جایگاه، ماهیت، فلسفی، معرفت‌شناسی و...)

 

۲. نگاه به ادبیات معاصر ایران از بیرون از مرزها

 

۳. تبارشناسی سیاسی ادبیات معاصر جهان

 

۴. نسبت سنّت و معاصر با تکیه بر آثار ادبی (گسستی_پیوستی، سلبی، ایجابی، ماهوی، جوهری، گفتمانی، معرفت‌شناسی(

 

۵. جایگاه‌ رمان‌های ایرانی در ادبیات داستانی جهان (از نظر فراگیری، مواجهه، معرفت‌شناسی و...)

 

۶. جایگاه شعر معاصر فارسی در بین آثار ادبی جهان (از نظر فراگیری، مواجهه، معرفت‌شناسی و...)

 

۷. نوع مواجهه‌ی جهان جدید ادبیات معاصر با سنت ادبیات فارسی (تفاوت جهان‌بینی‌ها، نگرش‌ها، منظرها و... در ادبیات معاصر با ادبیات سنتی)

 

۸. ژانرهای جدید ادبیات معاصر و بنیان‌های فکری، معرفت‌شناسی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی و... آن‌ها

 

۹. ادبیات معاصر و نسبت آن با تحولات زبانی

 

۱۰. جایگاه نظریه در ادبیات معاصر و کارکرد آن‌ها در پژوهش‌های ادبیات معاصر فارسی

 

۱۲. سنت و مدرنیته در آثار ادبی معاصر

 

۱۳. نقش شاعران و نویسندگان زن در ادبیات معاصر

 

۱۴. جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در ادبیات فارسی معاصر

 

 - محل چاپ: ایران، تهران

- ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- حوزۀ تخصصی: زبان و ادبیات معاصر

- اعتبار مجله: علمی پژوهشی

- زبان مجله: دو زبانه فارسی با چکیده انگلیسی

- نوبت انتشار: دو فصلنامه

- نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

- هزینه بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

- نوع داوری: حداقل دو داور (دو سویه و ناشناس)

- زمان داوری: سه تا شش ماه

- درصد پذیرش مقالات: 34%

- دسترسی به مقالات: رایگان (تمام متن)

- نمایه شده: بلی (مشاهدۀ جزئیات)

- رتبه مجله: [1399] ب

- وضعیت در  q1: isc

- پست الکترونیک: adabemoaser@gmail.com

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-400 

بانک ها و نمایه نامه ها