تصویر شعر سپید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

تصویرهای شعر سپید از دهة سی تا‌‌کنون تحولات گوناگونی یافته‌اند که می‌توان آن‌ها را به دو بخش تقسیم کرد‌: 1. تصاویر شاملویی 2. تصاویر بعد از دهة هفتاد. در نگاهی کلی می‌توان گفت محمور عمودی در شعر سپید بسیار مهم‌تر از شعر کلاسیک است و این به‌سبب «فردیت»، «تخیل آزاد»، «تجدد و نوآوری»، و «تنوع عناصر تصویرساز» است. تصویرهای «شاملویی» اغلب «حسی»‌اند و با «عناصری طبیعی» با «تشخیص» ساخته می‌شوند، اما تصویرهای «بعد از دهة هفتاد»، اکثراً «حسی ـ انتزاعی»‌اند و از عناصر «‌غیرطبیعی» ساخته می‌شوند و«فضاسازی» با آن‌ها بیشتر از انواع دیگر تصویر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imaging of Blank Verse

نویسندگان [English]

  • Hamid Taheri
  • Maryam Rahmani
Assistant Professor, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Of modern poetry’s image has various differences till how. We can devided it in two parts. 1) shamlouis images, 2) after70th decade’s images. in a wolly look, we can say that cross center in modern poetry is much more important that classic poem and it is because of personality, free image, renew, and variation of make image elements.
Shamlouis pictures, are more sensible, and they make with natural elements by knowledge.
But images after 70th decade, are more sensitive, mental, wich are make by unnatural elements and spacing with them are more in other types of image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image
  • modern poetry
  • shamlouis images
  • after 70th decade’s images
  • spacing