کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 14
1. «آرگو» در گفتمان ادبی نیمایوشیج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-173

10.30465/copl.2020.5406

علیرضا رعیت حسن آبادی


2. درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 263-285

10.30465/copl.2019.4420

شیرزاد طایفی؛ آرمان فاتح دولت آبادی


3. بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-97

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


4. جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-99

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ ابوالقاسم رادفر


5. واکاوی و تحلیل گونه‌های مختلف اسطوره در شعر سهراب

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-138

ساغر سلمانی‌نژاد مهرآبادی


6. نگاهی به شیوه‌های پایان‌بندی در شعرِ م. سرشک

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-62

مسعود روحانی


7. کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-128

.

نازیلا یخدانساز؛ ناصر علیزاده خیاط


9. رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-123

.

محمدامیر مشهدی؛ یعقوب فولادی؛ خلیل نیکخواه


10. جلوه‌های خاص موسیقایی تصویری و زبانی در هزاره دوم آهوی کوهی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-172

.

عفت نقابی؛ معصومه فرج‌‌پور


11. نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-19

علی‌محمد پشت‌دار؛ پروین آزادی‌مقدم


12. بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-48

تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری


13. اسطوره در شعر حمید مصدق

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-64

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ سیده‌هاجر حسینی کلبادی


14. بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 113-137

فاطمه مدرّسی؛ پیمان ریحانی‌نیا