دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 25، پاییز و زمستان 1397 
5. روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران

صفحه 79-97

احمد خاتمی؛ مریم مشرف الملک؛ اعظم سعادت


7. تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی

صفحه 117-144

شیرزاد طایفی؛ نعمت الله ایران زاده؛ عنایت اله دارائی


12. کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر

صفحه 223-249

فریبا مهری؛ مهیار علوی مقدم؛ حسن دلبری؛ عباس محمدیان