کلیدواژه‌ها = سهراب سپهری
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-51

10.30465/copl.2019.4410

آزاده اسلامی؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ مهدی فیاض


5. واکاوی و تحلیل گونه‌های مختلف اسطوره در شعر سهراب

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-138

ساغر سلمانی‌نژاد مهرآبادی


6. کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

.

مریم‌السادات اسعدی فیروزآبادی؛ حکیمه جهانشاهی‌فر


7. تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-37

.

زهرا پارساپور؛ فرناز فتوحی


8. شهر نور و ظلمت در شعر سهراب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-114

محمدعلی گذشتی؛ بهروز رومیانی


9. نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-95

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ محمد‌رضا عبدی