دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-113 
1. شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی

صفحه 1-18

.

محمّد ایرانی؛ مریم رضابیگی؛ مریم قربانیان


4. عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ

صفحه 59-73

.

سهیلا موسوی سیرجانی؛ ایران خوش‌چهره