شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسندۀ مسئول)

2 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان

.

چکیده

با پایان‌یافتن عصر عدالت شاعرانه در آثار ادبی، شاهد مرگ شخصیت‌های سادۀ نیک‌سرشت یا بد‌ذات در این آثار هستیم. به‌دنبال چنین تحولی، شخصیت‌هایی دو‌وجهی با پیچیدگی‌های ذهنی و روانی پا به عرصۀ رمان‌های مدرن می‌گذارند؛ شخصیت‌هایی که جنبۀ علنی و خصوصی آنها متفاوت از و گاه درتضاد با یکدیگر است، تضادهایی که ممکن است منشئی بسیاری از وقایع متناقض رمان شود و نه تنها فهم رمان را دشوار سازد بلکه خواننده را در شناخت هویت حقیقی شخصیت، ناکام گذارد. رمان‌‍‌نویسان از این ویژگی دو‌وجهـی‌بودن شخصیت به‌دلیل مطابقت با رمان‌های مدرن بسیار استفاده کرده‌اند. نویسندۀ پیکرِ فرهاد نیز این شیوۀ شخصیت‌پردازی را در رمان خود برای نشان‌دادن جلوه‌های مثبت و منفی وجودی شخصیت‌ها به‌کار می‌گیرد. او گاهی با شخصیت اظهار همدردی می‌کند و مواقعی نسبت به او احساس انزجار و نفرت می‌کند. علت این دیدگاه و واکنش متغیر این است که شخصیت در قالب‌های متفاوت و گاه با منش‌هایی متضاد در رویدادهای رمان ظهور می‌کند؛ و این همان است که پردازش شخصیت دووجهی نامیده می‌شود. در جُستار حاضر، این شیوۀ شخصیت‌پردازی در پیکر فرهاد بررسی و درنهایت نتیجه گرفته شده است که در رمان پیکرِ فرهاد، شخصیت‌ها مرز مشخصی ندارند و در‌حقیقت همۀ شخصیت‌ها جلوه‌های متعدّد وجود یک نفر هستند. این شگرد در رمان پیکرِ فرهاد، برای نشان‌دادن دو جنبۀ لکاته‌ای و اثیری زن به‌کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method of Two-Dimensional Characterization in The Body of Farhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Irani 1
  • Maryam Rezabeigi 2
  • Maryam Ghorbanian 3
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah (Corresponding Author), Iran
2 Lecturer, Department of Persian Language and Literature, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 M.A. in Persian Language and Literature, University of Semnan
چکیده [English]

With the end of the age of poetic justice in literary works, we witness the death of
simple good-natured or villainous characters in these works. Following such an
evolution, two-dimensional characters with mental and psychological complexities
enter the scene of modern novels. Public and private aspects of these characters are
different and sometimes contradictory. These contradictions can be the origin of many
of the incoherent events of novels, not only making them difficult to understand, but
also preventing the readers from discerning the true identity of the character. Novelists
have abundantly used the two-dimensional feature of characters due to its match with
modern novels. The author of The Body of Farhad also applies this characterization
method in his novel to represent the positive and negative sides of characters. In this
paper, we will review this characterization method in The Body of Farhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Body of Farhad
  • Modern Novel
  • Ethereal Women
  • Two-Dimensional Characters
  • Abbas Maroufi
  • Traditional Beloved
کتابنامه
اخوّت، احمد (1371). دستور زبان داستان. چاپ اوّل. اصفهان: فردا.
بونوئل، لوئیس (کارگردان) (1977). میل مبهم هوس. اسپانیا و فرانسه: 102دقیقه.
پاینده، حسین (1382). گفتمان نقد. چاپ اوّل. تهران: روزنگار.
پاینده، حسین (1383). مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان. چاپ اوّل. تهران: روزنگار.
تولان، مایکل جی (1383). درآمدی نقادانه ـ زبان‌شناختی بر روایت. ترجمۀ ابوالفضل حرّی. چاپ اوّل. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
رب‌گریه، آلن (نویسنده) (1961). سال گذشته در مارین باد. فرانسه: 105 دقیقه.
کامو، آلبر (1378). بیگانه. ترجمۀ جلال آل‌احمد و علی‌اصغر خبره‌زاده. تهران: نگاه.
گرین، کیت و لبیهان، جیل (1383). درسنامۀ نظریه و نقد ادبی. ترجمۀ لیلا بهرانی محمدی و دیگران. ویراستۀ حسین پاینده. تهران: روزنگار.
لینچ، دیوید (کارگردان) (1977). بزرگراه گمشده. انگلیس: 135دقیقه.
لینچ، دیوید (1379). بزرگراه گمشده. ترجمۀ مجید اسلامی. چاپ اوّل. تهران: نشر نی.
مارتین، والاس (1382). نظریه‌های روایت. ترجمۀ محمد شهبا. چاپ دوم. تهران: هرمس.
معروفی، عباس (1381). پیکر فرهاد. هفتم. تهران: ققنوس.
معروفی، عباس (1382). سال بلوا. پنجم. تهران: ققنوس.
معروفی، عباس (1380). سمفونی مردگان. چاپ پنجم. تهران: ققنوس.
مکاریک، ایرنا ریما ‌(1385). دانش‌نامۀ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگه.
هدایت، صادق (1383). بوف کور. اصفهان: صادق هدایت.
همایون کاتوزیان، محمد‌علی (1373). دربارۀ بوف کور. چاپ اوّل. تهران: مرکز.
هیچکاک، آلفرد (کارگردان) (1958). سرگیجه. امریکا: 127دقیقه.