تصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت احتمالاً گم شده‌ام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی و عضو هیئت علمی دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فنی کارادنیز (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه فنی کارادنیز، ترکیه

.

چکیده

در نوشتار حاضر سعی شده است دلایل اعتمادناپذیربودن راویِ داستان بلند احتمالاً گم شده‏ام نوشتۀ سارا سالار، براساس نظریۀ شلومیث ریمون ـ کِنان بررسی شود. برطبق این نظریه، دانش محدود راوی، درگیری شخصی وی در داستان، و معیارهای ارزشی متناقض او درطول روایت را می‏توان ازجمله دلایل اصلی اعتمادناپذیربودن راوی یک روایت دانست. از این رو، در خوانش حاضر نخست نشان داده می‌شود که روایت راوی احتمالاً گم شده‌ام با رویدادهای دنیای داستانی آن درتناقض است به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفته‌های او را به‌عنوان واقعیت داستانی باور کرد؛ همچنین، راوی این اثر به‌خاطر ترس و ضعف حافظه، دانش کافی برای گزارش رویدادهای داستانی را ندارد. آنگاه نشان داده می‏شود که راوی احتمالاً گم شده‏ام به‏دلیل درگیری شخصی خود در داستان‏هایی که روایت می‏کند از یک‌سو و داشتن معیارهای ارزشی پیچیده و گاه متناقض از سوی دیگر، از گزارش بی‌طرفانۀ حقایق داستانی ناتوان به‌نظر می‌رسد، و هم از این رو است که سعی دارد با گزینش و روایت جانبدارانۀ رویدادهای داستانی یا به‏منظور وارونه‌جلوه‌دادن آنها، روایت را به زاویۀ دید خود محدود کند تا رویدادها را آن‌گونه که خود می‌خواهد گزارش کند نه آن‌گونه که ‌واقعاً اتفاق افتاده است. در آغاز مقاله، همچنین، شرح مختصری از پیشینۀ بحث مربوط به اعتمادپذیربودن/ اعتمادناپذیربودن راوی یک اثر در روایت‏شناسی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portrait of an Unreliable Narrator in the Narrative of I Am Probably Lost

نویسندگان [English]

  • Karim Nayebpour 1
  • Naghmeh Varghaiyan 2
1 Ph.D Candidate of English Language and Literature, Faculty Member at the Department of English Language and Literature, Karadeniz Technical University (Corresponding Author)
2 Ph.D Candidate of English Language and Literature, Karadeniz Technical University
چکیده [English]

This paper aims to study the reasons for the first-person narrator’s unreliability in
Sarah Salar’s novella I’m Probably Lost based on the theory of Shlomith Rimmon-
Kenan. According to her theory, a narrator’s limited knowledge, his/ her selfinvolvement
in the narrative, and also his/her paradoxical value-scheme are some of
the textual evidences that can be taken as the reasons for his/her unreliability in a
particular narrative. Thus, the present study firstly attempts to show that the narrator’s
narration in I’m Probably Lost is so incongruent with the events of the fictional world
that one can hardly believe her words as standing for the fictional facts. Further,
because of her personal fears and weak memory (psychological states) the narrator has
got limited knowledge to report the fictional events accurately. The paper also argues
that the narrator fails to report the fictional facts impartially because of her selfinvolvement
along with her paradoxical value-schemes. Therefore, by restricting the
narration to her own perspective or by inverting many of these facts, the narrator
reports the fictional events as she wishes not as they actually might have happened.
Furthermore, in its opening, the paper provides a short theoretical background to the
discussion concerned with the (un)reliability of a narrator in narratology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unreliable Narrator
  • Implied Author
  • Reader
  • I’m Probably Lost
  • Rimmon-Kenan
کتابنامه
انسان، نیلوفر. «نگاهی جامعه‌شناختی بر رمان احتمالاً گم شده‌ام؛ روایتی متفاوت از دوستی در عصر مدرن»، انسان‏شناسی، تاریخ دریافت: 12/02/1390، آدرس اینترنتی: http://www.anthropology.ir/node/725
بهره‏مند، شیوا و تراکمه، اردوان. «نگران نباش، احتمالاً برنده شده‌ام: نگاهی به دهمین دورۀ جایزۀ ادبی هوشنگ گلشیری»، روزنامۀ شرق، ش 1146، 7/10/89، ص 9 (ادبیات)، تاریخ دریافت: 05/07/1392، آدرس اینترنتی: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2215079
درودگریان، فرهاد؛ کوپا، فاطمه؛ اکبرپور، سهیلا. «زمان روایی در رمان احتمالاً گم شده‌ام براساس نظریۀ ژرار ژنت»، مطالعات داستانی، دورۀ 1، ش 2، زمستان 1391، ص 5 - 17، تاریخ دریافت: 05/07/1392، آدرس اینترنتی: http://pl.journals.pnu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=298&vol=71
سالار، سارا (1388). احتمالاً گم شده‌ام، چاپ چهارم، تهران: نشر چشمه.
شروقی. علی. «گفت‌وگو با سارا سالار به‌بهانۀ انتشار رمان احتمالاً گم شده‌ام: پیچیده‌نویسی را دوست ندارم»، روزنامۀ فرهیختگان، 01/06/1388، تاریخ دریافت: 12/02/1390، آدرس اینترنتی: http://www.persian-language.org/criticism-1845.html
قلی‏پور، محمود و فولادی‌نسب، کاوه. «نگاهی به رمان احتمالاً گم شده‌ام: سؤال‌های بی‌پاسخ»، ویژه‏نامۀ روزنامۀ اعتماد، ش 2064، 12/7/1388، تاریخ دریافت: 05/07/1392، آدرس اینترنتی: http://www.persian-language.org/criticism-1707.html
 
Booth, Wayne C. (1961). The Rhetoric of Fiction (2nd Ed.), London and New York: Penguin Books.
Booth, Wayne C. (1988). The Company We Keep, Berkeley: California University Press.
Hansen, Per Krogh (2007). “Reconsidering the Unreliable Narrator”, Semiotica 165(1-4), 227-246, 20p; DOI: 10.1515/SEM.2007.041
Herman, Luc & Vervaeck, Bart. Handbook of Narrative Analysis. Lincoln and London, University of Nebraska Press, 2005.
Kindt, Tom and Müller, Hans-Harald (2006). The Implied Author: Concept and Controversy, Trans. Matthews Alastair, Berlin and New York: Walter de Gruyter.
Köppe, Tilmann & Kindt, Tom (Apr. 2011). “Unreliable Narration with a Narrator and without”, Journal of Literary Theory (18625290) 5(1), 81-93, 13p., DOI: 10.1515/JLT.2011.007, Stable URL: http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/1866?tabId=5549, Accessed: 12/02/12.
Phelan, James (May 2007). “Estranging Unreliability, Bonding Unreliability and the Ethics of Lolita”, Narrative 15(2), 222-238, 17p.
Stable URL: http://jstor.org/stable/30219252, Accessed Date: 20/04/2012.
Prince, Gerald (1987). A Dictionary of Narratology, Lincoln and London: University of Nebraska Press.
Prince, Gerald (Spring 1988). “The Disnarrated”, Style 22(1): 1-8, 297-305.
Rimmon-Kenan, Shlomith (2002). Narrative Fiction: Contemporary Poetics (2nd Ed.), London and New York: Routledge.
Schmid, Wolf (2010). Narratology: An Introduction. Trans. Alaxander Starritt, Berlin/ New York: De Gruyter.