دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-105 
1. کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری

صفحه 1-18

.

مریم‌السادات اسعدی فیروزآبادی؛ حکیمه جهانشاهی‌فر


2. سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی

صفحه 19-36

.

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ نجمه زارع بنادکوکی