کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-94

معصومه صادقی؛ غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ سعید بزرگ بیگدلی


2. تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-155

یوسف محمدنژاد عالی زمینی