بررسیِ نسبتِ تکوینِ شخصیت و چندصدایی با تکیه بر سالمرگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

10.30465/copl.2021.6826

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی داستان «سالمرگی» اصغرالهی از منظر تک‌صدایی و چندصدایی پرداخته است. بنیان نظری در این بررسی مبتنی بر دیدگاهی است که باختین در کتاب مسائل بوطیقای داستایفسکی طرح و تبیین کرده است. در ضمنِ مقاله نخست کوشش شده است تعریف دقیقی از تک‌آوایی و چندآوایی به دست داده شود و سپس اصول و موازینی که از خلال اثر باختین قابل دریافت است به منظور تبیین موضوع به کار گرفته و در نهایت رمان سالمرگی براساس آن‌ها بررسی و تحلیل شود. مقاله در کلیت خود می‌کوشد به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: 1- براساس چه معیارهایی می‌توان رمانی را چندصدایی دانست؟ 2- چه نسبتی میان چندصدایی و تکوین شخصیت در رمان وجود دارد؟ 3- آیا داستان سالمرگی را می‌توان اثری چندصدایی تلقی کرد؟ و اگر چنین است کدام خصوصیات آن را در طراز چنین داستان‌هایی قرار داده است؟ نتایج مقاله نشان می­دهند که رمان سالمرگی چند صدایی است و شخصیت­های مستقلی که نسبت گفتگویی با هم دارند در داستان باعث این چند صدایی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between character development and polyphony based on Salmargi

نویسندگان [English]

  • roghayeh RadinMehr 1
  • bagher sadriniya 2
1 PhD candidate at Tabriz University
چکیده [English]

This article examines the story of Asqar Elahi: “Salmergi” from a monophonic and polyphonic perspective. The theoretical basis of this study is based on the view that Bakhtin has formulated and explained in “Problems of Dostoevosky’s Poetics, 1984”.
Throughout the article, we first try to give a precise definition of monophonic and polyphonic, and then we will use the principles and criteria that can be obtained through Bakhtin's work to explain the subject, and finally we will study the novel “Salmergi”based on them.
In general, the article tries to answer the following questions: 1. According to what criteria can a novel be considered polyphonic? 2. What is the relationship between polyphony and character development in the novel? 3. Can the story “Salmergi” be considered a polyphonic work? And if so, what features put it in the style of such stories?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monologic
  • polyphony
  • Bakhtin
  • Salmargi
  • Asqar Elahi
احمدی، بابک. (1370). ساختار تأویل متن. نشر مرکز.  
الهی، اصغر. (1396). سالمرگی. نشر چشمه.
باختین، میخائیل. (1929). مسائل بوطیقای داستایفسکی. ترجمۀ نصرالله مرادیانی. 1396. تهران: حکمت کلمه.
بزرگ بیگدلی، سعید و همکاران. (1388). تحلیل بینامتنی روایت اسطوره‌ای «سالمرگی». پژوهش‌های ادبی. ش 25: 9ـ 30.
بهنام‌فر، محمد؛ طلایی، زینب.(1393). نقد روانشناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّه کارن هورنای. متن‌پژوهی ادبی.ش 62: 176 ـ193.
بهنام‌فر، محمد و همکاران. (1393). بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی براساس نظریة ژرار ژنت. متن‌پژوهی ادبی. ش60: 114 ـ 125.
تودوروف، تزوتان. (1981). سودای مکالمه، خنده،  آزادی: میخائیل باختین. ترجمۀ محمدجعفر پوینده. 1373. شرکت فرهنگی ـ هنری آرست.
حسن‌زاده، علی. (1386). واگویۀ خاطره های مه‌آلود: نقدی بر سالمرگی نوشتۀ اصغر الهی. رودکی. 116 ـ  119
حسن‌زاده میرعلی، عبدالله؛ زمانی، فاطمه. (1397). تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه‌شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر.  ادب فارسی. ش21: 57 ـ 76
 شاه‌حسینی، محمد؛ حسن‌زاده میرعلی، عبدالله. (1395). بررسی شیوۀ جریان سیال ذهن در رمان «سالمرگی» اصغر الهی. کنگرۀ بین‌المللی زبان و ادبیات، مشهد،  https://civilica.com/doc/582107
عظیمی‌راد، زهرا، (1391). بررسی شخصیت‌پردازی بر مبنای گفت‌وگو و منطق مکالمه از دیدگاه باختین در رمان جای خالی سلوچ نوشتۀ محمود دولت‌آبادی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. دانشکدۀ ادبیات، زبان‌ها و تاریخ. زبان وادبیات فارسی.
مکاریک، ایرنا ریما. (1993). دانشنامۀ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمۀ مهران مهاجری و محمد نبوی. 1385. انتشارات آگاه.
میرصادقی، جمال. (1394). عناصر داستان. تهران: نشر سخن.
هولکوئیست، مایکل.(1990). مکالمه‌گرایی میخائیل باختین و جهانش. ترجمۀ مهدی امیرخانلو. 1395. نشر الکترونیکی فیدیبو