بازتاب تعذیب و تبدیل به مثابه ابزار فردیت‌زدا و همگون‌ساز در رمان‌های "رود راوی" و "میرا"

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس،گنبدکاووس، ایران

10.30465/copl.2021.6148

چکیده

این پژوهش رمان "رود راوی" نوشتۀ ابوتراب خسروی را به عنوان الگوی جامعۀ سنتی کل‌گرا و "میرا" نوشتۀ کریستوفر فرانک را به عنوان الگویی از جامعۀ توتالیتر در عصر مدرن برگزیده است. روش پژوهش مبتنی بر نظرات متفکرانی بوده که روابط فرد/ سوژه با نظام سلطه و شیوه‌های اُبژه‌سازی را بررسی کرده‌اند. در تبیین کارکرد سیاسی نظام‌های کلیت‌گرا بر افراد، بیشتر نظر متفکرانی چون میشل فوکو، هانا آرنت، ریگل، هی‌وود و در جامعه‌شناسی و طبقه‌بندی بدن به مثابۀ ابژۀ قدرت، دیدگاه‌های کریگان و لوبرتون اساس کار قرار گرفته است. بررسی رمان رود راوی نشان می‌دهد که فرایند فردیت‌زدایی و همگون‌سازی در جامعۀ سنتی با تعذیب و نمایش آن صورت می‌گیرد و در میرا، نظام تمامیت‌گرا در کنار شکنجه و تعذیب که عموماً در مکان‌های غیرعمومی صورت می‌گیرد، مغزها را دگرگون و به هویتی‌ همگانی و تکثیریافته اصلاح و تبدیل می‌کند. با این تقاوت که تعذیب در نظام‌های فرقه‌ای- سنتی بیشتر کارکرد اعتقادی و مذهبی دارد و در نظام توتالیتر دورۀ مدرن، با مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد. آنچه در هر دو رمان مشترک است، تخطی‌ناپذیری اصول، از بین رفتن حریم شخصی، مقابله با عشق به مثابۀ جلوه‌ای از فردیت و در یک سخن، زدودن هرگونه مظاهر فردگرایی و تبدیل افراد به بدن‌های اُبژه است و آنچه دو رمان را از هم متمایز می‌کند، میزان ابژه‌پذیری و سوژ‌ه‌گی فرد در جهان رمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of torture and transformation as a tool of depersonalization and homogenization in the novels of "Rud e Ravi" and "Mortelle"

نویسنده [English]

  • maryam raminnia
چکیده [English]

This study has selected the novel "Rud e Ravi" written by Abu Torab Khosravi as a model of traditional totalitarian society and "Mortelle" written by Christopher Frank as a model of totalitarian society in the modern era. The research method is based on the opinions of thinkers who have studied the individual / subject relationship with the system of domination and objectification methods. In explaining the political function of totalitarian systems on individuals, it has used the views of thinkers such as Michel Foucault, Hannah Arendt, Rigel, Haywood, and in classifying body types as objects of power, has been based on the views of Cregan and Le Breton.
 The study of the “Rud e Ravi” shows that the process of depersonalization and homogenization in a traditional society takes place through torture and display of it, And in the “Motelle” the totalitarian system in the modern age, along with the torture and persecution that usually takes place in non-public places, transforms the thoughts and transforms them into a general identity. But torture in sectarian-traditional systems has more doctrinal and religious functions and in the totalitarian system of the modern period, it is done for political purposes.
What both novels have in common is the inviolability of principles, the loss of privacy, the confrontation with love as a manifestation of individuality, and in a word, the removal of any manifestation of individualism and the transformation of individuals into object bodies, And what distinguishes the two novels is the degree of objectivity and subjectivity of the individual in the world of novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: torture
  • transformation
  • depersonalization
  • homogenization
  • "Rud e Ravi" and "Mortelle
 
آرنت، هانا (1397). انقلاب، ترجمه عزت‎الله فولادوند،تهران: خوارزمی.
آرنت، هانا (1398). توتالیتاریسم، ترجمه محین ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
اورول، جورج(1396). 1984، ترجمه بهناز پیاده، تهران: راه معاصر.
الیری، تیموتی (1396). فوکو و ادبیات داستانی: کتاب تجربه، ترجمه فرهاد اکبرزاده، تهران: نشر بان.
الّی‌یز، اریک(1394). بدن بدون اندام، ترجمه و پیش‌گفتار از مهدی رفیع، تهران: نشر نی.
ایگلتون، تری(1393). مارکسیسم و نقد ادبی، ترجمه اکبر معصوم‌بیگی، مشهد: بوتیمار.
ای.هال، دونالد(1396). سوژه‌گی، ترجمه هادی شاهی، تهران: نشر پارسه.
بازرگانی، بهمن(1391). نقد پلورالیستی، چ اول، تهران: نشر آمه.
بدیو، آلن(1392). بنیاد کلی‌گرایی، ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفی،تهران: نشر ماهی.
بلانشو، موریس(1395). از کافکا تا کافکا، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نشرنی.
بنیامین، والتر(1393). برگزیده‌مقالات، ترجمه رویا منجم، تهران: نشرعلم.
پنگو، برنار(1389). وظیفه ادبیات(مجموعه مقالات)، تدوین و ترجمه‌ی ابوالحسن نجفی، تهران: نیلوفر.
پوپر، کارل(1396). جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
خسروی، ابوتراب.(1398). رود راوی، تهران: نیماژ.
دراکولیچ، اسلونکا(1392).کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم، ترجمه رویا رضوانی،تهران: نشر گمان.
دورکیم، امیل(1393). صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
زوبوک، ولادیسلاو(1391). بچه‌های ژیواگو، ترجمه غلامحسین میرزاصالح، تهران: نشر معین.
فرانک، کریستوفر.(1385). میرا، ترجمه لیلی گلستان، تهران: نشر بازتاب نگار.
فوکو، میشل(1393). مراقبت و تنبیه، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فین، پیتر و پترا کوری(1396). ادبیات علیه استبداد: پاسترناک و ژیواگو، ترجمه بیژن اشتری، تهران: نشر ثالث.
کریگان، کیت(1396). جامعه‌شناسی بدن، ترجمه محسن ناصری راد، تهران: نقش و نگار.
لالکائو، ارنستو و شانتال موفه(1393). هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، ترجمه محمد رضایی، تهران: نشر ثالث.
لوبروتون، داوید(1396). جامعه‌شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: ثالث.
یونگ، کارل گوستاو(1393). خود ناشناخته، ترجمه مهدی قائنی،تهران: نشر جامی.