بررسی ویژگی‌های زبانی و محتوایی (فکری) روزنامة وقایع اتفاقیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده

صادق چوبک متعلّق به نسل دوّم نویسندگان ایرانی است که پس از تثبیت داستان کوتاه، در ارائۀ نمونه‌هایی موفق در این عرصه کوشیدند. چوبک در داستان‌هایش به زندگی اقشار بینوا و فرودست پرداخت و از زبان و لحن آنان سود برد تا واقعیت‌های زشت و تلخ حیات را با دقّت و جزئیات تمام به تصویر کشد. نثر فارسی در دورۀ مشروطه با تحولات عمده و چشمگیری در گسترۀ لفظ و معنا روبه‌رو شده است. عوامل متعددی در ایجاد این تحولات دخیل‌اند که روزنامه‌نگاری یکی از مهمترین آنها است. روزنامۀ وقایع اتفاقیه ـ که یکی از اولین‌های حوزۀ روزنامه‌نگاری و نخستین روزنامۀ فارسی‌زبانی است که در سال‌های متمادی به‌طور مرتب انتشار یافته است ـ به دلیل تقدم، جذابیت‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای دارد که بررسی مفصل ویژگی‌های سبکی آن، به درک صحیح‌تر و علمی‌تر سیر تحول نثر فارسی به‌طور عام، و نثر دورۀ قاجار به‌طور خاص، کمک زیادی می‌کند.
در این مقاله، مهم‌ترین ویژگی‌های سبکی این روزنامه، با ذکر شواهد متعدد از نثر آن، تحلیل و دسته‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Verbal and Content Characteristics of “Roozname Vaghaye Ettefeghiye”

نویسنده [English]

  • Zahra Ansari
Ph.D.Persian languages and literature, Hormozgan University
چکیده [English]

Persian prose at the time of constitution have been faced with verbal and content major changes Journalism is one of the most important reason of these developments. “Roozname vaghaye ettefeghiye” is one of the first news papers in Iran that was publishing during long years.
Studying the verbal and stylistic characteristics of this news paper can help us to better realize about Persian prose style especially in Qajar era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Roozname vaghaye ettefeghiye”
  • Qajar era