سخن سردبیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بهار امسال مجلۀ ادبیات پارسی معاصر هفتمین دورۀ خود را آغاز کرد. در این مدت با یاری اصحاب قلم و فکر و مساعدت داوران و صاحب‌نظران تلاش کردیم در فرایند داوری و گزینش مقالات گام‌های مؤثری برداریم. یکی از مهم‌ترین معیارها در انتخاب مقالات مسئله‌محوربودن آن است؛ مقالاتی که بتوانند پاسخ‌گوی دغدغه‌ای در حوزۀ ادبیات معاصر باشند و یا دریچه‌ای نو به روی مطالعات ادبی باز کنند. همین‌طور مقالاتی که با رویکردی نقادانه جریان‌های فکری و فعالیت‌های پژوهشی را در حوزۀ ادبیات پارسی معاصر رصد کنند و بتوانند در این زمینه اثرگذار باشند. مقالات پژوهشی با رویکرد انتقادی به متون درسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از کاربردی‌ترین و مفیدترین مواردی‌اند که درخور توجه جامعۀ دانشگاهی‌اند. گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، در مهرماه سال 1395، همایشی را با عنوان «آسیب‌شناسی درس‌نامه‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی» با همکاری دانشگاه نیشابور و با دعوت از استادان سراسر کشور در محل این دانشگاه برگزار کرد. این گروه که پیشینه‌ای بیست‌‌ساله در نقد کتب درسی، کمک‌درسی، مراجع، و منابع درسی دارد به این نتیجه رسید که نقد آسیب‌شناسانه و ارائۀ راه‌کار برای تقویت سرفصل‌ها و درس‌نامه‌های این رشته یکی از راه‌های مؤثر برای ارتقای کیفیت تألیف کتب درسی و دانشگاهی است. برگزاری این همایش با چنین هدفی و با دعوت از متخصصان و محققان شناخته‌شده در حوزه‌های سبک‌شناسی، ادبیات تطبیقی، نظریۀ ادبی، ادبیات معاصر، و ... انجام گرفت. متخصصان حاضر در این همایش در مقالات خود، ضمن ارزیابی و نقد درس‌نامه‌ها، غالباً راه‌کارهایی برای اصلاح و رفع این کاستی‌ها نیز پیش‌نهاد داده‌اند؛ راه‌کارهایی که می‌توانند یاری‌گر محققانی باشند که در زمینۀ تألیف درس‌نامه‌های ادبیات فارسی فعال‌اند. پس از طی فرایند چاپ مقالات در مجله، بنا شد که این مقالات به‌صورت مجموعه‌ای مرتبط دراختیار خوانندگان محترم قرار گیرند. از این‌رو، ناگزیر دو مقالۀ آخر نیز، که به حوزة ادبیات کهن مربوط می‌شوند، در همین شماره قرار گرفتند. امید است این مجموعه مورد توجه و استفادۀ اصحاب‌نظر قرار گیرد. در پایان لازم می‌دانم از همة همکارانی که در برگزاری این نشست، سفارش، داوری، و اصلاح نهایی مقالات دل‌سوزانه همکاری داشتند تشکر ویژه داشته باشم. از عنایات و الطاف جناب آقای دکتر قبادی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس شورای بررسی متون؛ سرکار خانم دکتر عاملی رضایی، مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون؛ آقایان دکتر امن‌خانی، دکتر موحدی، دکتر عمارتی‌ مقدم، و دکتر حسن‌پور، دبیران تخصصی مجلۀ ادبیات پارسی معاصر؛ سپاس‌گزارم. هم‌چنین راه‌نمایی و هدایت‌های اعضای محترم هیئت تحریریه را برای اعتلا و رشد مجله راه‌گشا و ارزشمند می‌دانم. در پایان از همکاری جناب آقای زعفرانچی، مدیر محترم انتشارات، و سرکار خانم ناهید فتحی، کارشناس کوشای مجله، ، تقدیر و تشکر می‌کنم.
و علیه توکلی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.

ندارد