آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان،

3 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شکل­گیری احزاب سیاسی یکی از نتایج ورود نیروهای متفقین و سقوط رضاشاه بود. حزب توده فعال­ترین حزب سال­های دوره اشغال به شمار می­رفت که پیوستگی­های بسیاری به اردوگاه چپ داشت. این علقه­ها در میان اعضای اصلی کمیته ایالتی حزب توده در خراسان که بسیاری از آنان در شمار مردان فرهنگ و ادب بودند نیز وجود داشت. علاوه بر رسوب تفکرات حزبی که نقش محوری داشت، حضور موثر ارتش سرخ در مشهد و نیز عضویت بسیاری از آنان در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی سبب شد نگاه به تحولات شوروی و ستایش آن به اشعار این شاعران راه یابد. انقلاب شوروی و تغییرات پس از آن، رهبران شوروی و ارتش سرخ مضامین عمده این اشعار بودند که در قالب­های مختلف شعری بیان شده­اند. در این پژوهش تلاش خواهد شد به بررسی چرایی و چگونگی این نگاه در اشعار شاعران چپ­گرا بر اساس روش تاریخی تحلیلی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.

 آبراهامیان، یرواند(1377). ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس­آوری و محسن شانه­چی، تهران،نشر مرکز.
آذرپاد، حسن و فضل­الله حشمتی(1372). فرشنامه ایران، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
الهی، حسین( 1382). احزاب و سازمانهای سیاسی در خراسان32- 1320، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
آستان­قدس رضوی، بخش تاریخ شفاهی، مصاحبه های پیاده شده آقایان باروحی و مشکینیان،
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران(1359)، ج2و3، تهران، علم.
بهروز، مازیار(1380). شورشیان آرمانخواه( ناکامی چپ در ایران)، ترجمه مهدی پرتوی، تهران، ققنوس.
پویان، حسن(1385). یاد ایام جوانی(گرداب توهم یک عضو)، تهران، گام نو.
تفرشیان، ابوالحسن(1367). قیام افسران خراسان، تهران، اطلس.
جمعی از پژوهشگران(1387). حزب توده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی.
درستی، احمد(1381). شعر سیاسی در دوره پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شمس لنگرودی، محمد(1370). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران، مرکز.
طبری، احسان(1366). کژراهه، تهران، امیرکبیر.
عبادیان، محمود(1387). درآمدی بر ادبیات معاصر ایران، تهران، مروارید.
عظیمی، میلاد و عاطفه طیه(1391). پیر پرنیان اندیش،ج2، تهران، سخن.
علوی، بزرگ(1386). تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران، ترجمه امیرحسین شالچی، تهران، نگاه.
علی­نژاد، حسن(1382). بیان مسائل اجتماعی در شعر اخوان ثالث، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
فرخ، محمود(1389). دیوان محمود فرخ، به کوشش جلال قیامی میرحسینی، مشهد، اردشیر.
قدیمی توکلی، مجید(1379). حزب توده مشهد، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
کولایی، الهه(1376). استالینیسم و حزب توده ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
گلشن آزادی، علی­اکبر(1373). صد سال شعر خراسان، مشهد، مرکز آفرینش­های هنری آستان­قدس­رضوی.
مجید فیاض، عبدالمجید(1381 ). از باغ قصر تا قصر آرزوها، تهران، کویر.
ملک­الشعرا بهار، محمدتقی(1344) دیوان اشعار، تهران، فردوسی.
یاحقی، محمد جعفر(1375). چون سبوی تشنه( تاریخ ادبیات معاصر فارسی)، تهران، جامی.
روزنامه­ها:
اخبار تازه روز، 1323: ش8،10،17،22،23،35، 1324: ش44، 99،103
راستی،3/11/1324:ش298و 16/8/1325 :ش385، 11/9/1323:ش150، 18/2/1323:ش103، 14/10/1323:ش162،14/2/1324:ش204، 6/9/1322:ش69، 8/12/1323:ش181، 1323:ش122، 1/4/1322:ش22.
رهبر،1322،ش280
ندای خراسان،5/10/1325:ش29