کلیدواژه‌ها = تصاویر بعد از دهة هفتاد
تعداد مقالات: 1
1. تصویر شعر سپید

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-88

حمید طاهری؛ مریم مریم رحمانی