کلیدواژه‌ها = ادبیات و محیط‌زیست
تعداد مقالات: 1
1. نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی