داستان کوتاه در دو سوی جهان (تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کاروِر با رویکرد تطبیقی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه ادبیات، به‏ویژه داستان کوتاه، را نوعی صنعت می‏دانند که قواعدی دارد و می‏توان با خواندن و کوشش زیاد آن را فرا گرفت. داستان کوتاه را می‏توان از نظر شخصیت‏ها، نوع بیان داستان، و کوتاهی و بلندی آن بررسی کرد یا با استفاده از ادبیاتِ نسبتاً نوپای تطبیقیِ «روابط و تأثیرات ادبی» عناصر مشترک داستان‏ها را در زبان‏های گوناگون کاوید. ریموند کارور و مصطفی مستور دو نویسندۀ بزرگی‌اند که در میان مخاطبان ادبیات داستانی به مقبولیت‏هایی دست یافته‌اند و با نگاه پدیدارشناسانه و برون‏گرایانه تصویرگر مفاهیم مشترک زندگی انسان‏ها همچون رنج، عشق، ترس، خیانت، و غیره‌اند. هدف از ارائۀ این مقاله، که به روش تحلیل تطبیقی انجام گرفته است، بررسی آثار دو نویسنده‏ای است که به علت تفاوت فرهنگی و اجتماعی و نیز وسعت نظر و عمق دید و زبان، اشتراکات و افتراقاتی دارند. این دو نویسنده با وجود خاستگاه‏های جغرافیایی، تاریخی، و فرهنگی‏ ـ‌‏ اجتماعی متفاوت به یاری زبان مشترک داستان و بازنمایی هنرمندانۀ تحول شخصیت‏ها، بازگشت به خویشتن و رجعت به ریشه‏های معنا‏آفرین و روح‏نواز آدمی در روزگار غلبۀ ناباوری‏ها، انکار تردید، و تنهایی و بی‏پناهی توفیق یافتند که خالق داستان‏های کوتاه ماندگار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Story around the World; World Analysis Comparison in Mostafa Mastoor and Raymond Carver’s Short Stories

نویسندگان [English]

  • Nasrin Saeedi 1
  • Nargess Moammadi Badr 2
چکیده [English]

Nowadys, Literature and in particular, short-story is considered as a kind of art that has its own rules which can be learned by hard reading and lots of efforts. We can study short stories focusing on characters, quality of expressions and length. Also It can be studied using the relatively neoteric comparative literature in the “relations and influences” of literature in common elements of literature at different languages.
Raymond Carver and Mostafa Mastoor are two great writers that have achieved some success in the contemporary literature and they were indicated the common concepts of human life such as suffering, love, fear, treachery, etc.
The goal of this article is to comparatively study the two writers’ works that have similarities and differences because of difference in experience and depth in their point of view.
These two writers, in spite of different geographical, historical and socio-cultural origins using common story language and skillful representation of character change, turning inward on oneself and a change into meaningful and spirited human origins, in the time of unbelievable things, denial, doubt, solitude and defenselessness succeeded in creating everlasting short stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • short story (Novel)
  • Comparative literature
  • Raymond Carver
  • Mostafa Mastoor
«چند روایت معتبر از زبان مصطفی مستور» (1389). تهران امروز، بخش ادبیات تبیان.
امیدی سرور، حمید‌رضا (1389). «هنوز امیدی هست، نوشتن و زندگی در گفت‌وگو با مصطفی مستور»، تهران: مجلۀ کیان.
پارسی‌نژاد، کامران (1384). «ریموند کارور نویسنده‌ای که از نو باید شناخت»، مجلۀ ادبیات داستانی، ش 90.
پور‌محسن، مجتبی (1388). «گزیده اشعار ریموند کارور، انگشتان پا»، زنجان: نشر هزارة سوم.
رادفر، ابوالقاسم (1382). «ادبیات تطبیقی در ادبیات فارسی»، مجلات زبان و ادبیات، سخن عشق، ش 18.
رادفر، ابوالقاسم (1387). «پژوهشی تطبیقی در وجوه مشترک فرهنگ و ادبیات فارسی و یونانی»، فصل‌نامۀ ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ش 5.
مستور، مصطفی (1382). «شاهد زندگی، نگاهی به شیوة داستان‌نویسی کارور»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 67.
مستور، مصطفی (1388). «بیوگرافی مصطفی مستور از زبان خودش»، انجمن فرهنگ و هنر و تاریخ، تارنمای ایران پردیس.
مندنی‌پور، شهریار، امیرعلی نجومیان، و مصطفی مستور (1382). «ریموند کارور، آمیزة چخوف و همینگوی»، هشتادوچهارمین نشست کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 73.
نعیمی، زری (1385). «داستان مذهبی مدرن: پدیده‌ای از نوع دیگر، بررسی و نقد آثار مصطفی مستور»، جهان کتاب، س 11، ش 5-7.