کلیدواژه‌ها = طبیعت
تعداد مقالات: 4
1. کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-123

پروانه حلوسی؛ منوچهر تشکری؛ پروین گلیزاده


2. مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-69

معصومه کیانپور؛ مریم سادات فیّاضی


3. بررسی بوم‌گرایانة با شبیرو، اثر محمود دولت‌آبادی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-115

مرتضی حبیبی نسامی


4. بیان‌های مختلف هنری در صور خیال در شعر مهاجرت افغانستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-143

گل‌نسا محمدی