نویسنده = قدرت قاسمی پور
تعداد مقالات: 3
1. سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-193

قدرت قاسمی پور؛ نصرالله امامی؛ طاهره جوشکی


2. آسیب‌شناسی و نارسایی‌های درس‌نامه‌های نقد ادبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

قدرت قاسمی پور


3. روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ علی یاری