نقد درسنامه‌های ادبیات عمومی و پیشنهاد و راهکارهایی برای بهبود یادگیری فراگیران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

در این جستار به بررسی و نقد درسنامه­های ادبیات عمومی دانشگاهی پرداخته شده است. نقد این درسنامه­ها با تکیه بر هدف و غایتی که باید داشته باشند،انجام شده است. از آنجا که تنوّع و گوناگونی این درسنامه­ها بخصوص در چند سال اخیر بسیار زیاد شده است و دستیابی به همۀ آن­ها بخصوص برخی درسنامه­ها که بیشتر درون دانشگاهی هستند و وارد محیط­های بزرگ­تر نشده­اند، امکان­پذیر نبود بنابر درسنامه­های موجود و تاحدودی مشهور گذاشته شد. در بررسی و نقد درسنامه­ها سعی شده است ایرادها و معایب کلّی درسنامه­ها ذکر شود و برای هر یک از ایرادها، مثالی از یک یا دو درسنامه نشان داده شود. به نظر می­رسد درسنامه­های ادبیات فارسی عمومی دانشگاهی، بیشتر بر اساس ذوق و سلیقۀ شخصی طرّاحی شده­اند و حتّی گزینش متون بر اساس خوش­آمدِ نویسنده(گان) بوده است و به دور از در نظر گرفتن غایت و هدفی که این درسنامه­ها باید دنبال کنند. ضرورت بازبینی این درسنامه­ها برای آموزش هرچه بهتر و تدوین درسنامه­ای که در کم­ترین حجم (در مقایسه با درسنامه­های دیگر) جامع­ترین اطلاعات را به دست دهد و انگیزه و میل و رغبت دانشجو را به مطالعه و فهم هرچه بهتر متون افزایش دهد، احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
آذر، امیراسماعیل و همکاران (1387). فارسی عمومی، تهران: سخن.

اخیانی، جمیله و محرّم اسلامی (1390). گلستان جاویدان، تهران: نشر قاصد.

اسدی، زهرا و محمّد عزیزی (1395). از بوستان جان، تهران: روزگار.

الهام­بخش، سید محمود (1385). گلگشت ادب، یزد: سروش مهر.

امن خانی، عیسی (1396). «آسیب­شناسی درسنامه­های ادبیات معاصر منظوم»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 27- 3.

بهرامی، ناصر (1386). فارسی عمومی، سنندج: نشر مرکز تربیت معلم شهید مدرّس سنندج.

تجلیل، جلیل و همکاران (1388). برگزیدۀ متون ادب فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

جبارنژاد، عبّاس (1384). «کتاب فارسی عمومی در آینۀ نقد و جستار»، نشریۀ سخن سمت، شمارۀ 16 صص 70-57.

حدیدی، خلیل و همکاران (1381). فارسی عمومی، تبریز: هما.

حکم­آبادی، محمود (1380). «نگاهی به کتاب­های فارسی عمومی دانشگاهی»، نشریۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، آبان، صص 125-123.

حکیم آذر، محمد (1395). «آسیب­شناسی تألیف فارسی عمومی دانشگاهی (مطالعۀ موردی ادبیات معاصر درسی کتاب منتخب)»، نشریۀ پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، شمارۀ 3 صص 132- 115.

دامادی، سید محمد (1384). فارسی عمومی، تهران: دانشگاه تهران.

درگاهی، محمود (1377).نقد شعر در ایران (بررسی شیوه­های نقد ادبی در ایران از آغاز تا عصر جامی)، تهران: نشر امیرکبیر.

درگاهی، محمود (1385). در بیشۀ اندیشه­ها، تهران: نشر پرهام.

ذوالفقاری، حسن (1391). فارسی عمومی، تهران: چشمه.

راشد محصّل، محمدرضا و همکاران (1385). فارسی عمومی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

سیدان، مریم (1395). «مشکلات فارسی عمومی»، فصلنامۀ نقد کتاب، دورۀ 2، شمارۀ 7 صص 92-77.

سیف، علی اکبر (1397). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: دوران.

صیادکوه، اکبر و همکاران (1393). سخن شیرین پارسی، تهران: سمت.

علیقلی­زاده، حسین (1396). «ضرورت­ها، اهداف و رویکردهای درس­نامۀ فارسی عمومی در دانشگاه­ها: مطالعۀ موردی فارسی عمومی پیام نور»، نشریۀ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارۀ 41 صص 81- 57.

عمارتی مقدّم، داود (1396). «آسیب­شناسی کاربرد نظریه­های مدرن در تدوین درسنامه­های بلاغی»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 46-29.

عیدی، غضنفر و همکاران (1388). در گلستان ادب فارسی، اصفهان: دانا.

غنی­پور ملکشاه، احمد و ابراهیم ابراهیم­تبار (1386). فارسی عمومی، بابل: راز دانش.

فتوحی رودمعجنی، محمود (1396). «نقد درسنامه­های سبک­شناسی و پیشنهاد دو درس سبک­پژوهی و سبک­ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 66- 47.

فتوحی رودمعجنی، محمود و حبیب­الله عبّاسی (1388). فارسی عمومی، تهران: سخن.

فلّاح، غلامعلی (1394). ادب نامه، تهران: نشر نافع نو.

قاسمی­پور، قدرت (1396). «آسیب­شناسی و نارسایی­های درسنامه­های نقد ادبی»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 91- 67).

قیصری، ابراهیم و محمد دهقانی (1381). فارسی عمومی، تهران: قرائن.

ماحوزی، مهدی (1377). فارسی عمومی، تهران: اساطیر.

مجد، امید (1388). فارسی عمومی، تهران: کاج.

مجیدی، فاطمه (1396). «نقد و بررسی درسنامه­های منطق­الطیر»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 116- 93.

محبّتی، مهدی (1387). فارسی عمومی، تهران: سخن.

مدرّس­زاده، عبدالرضا (1385). فارسی همگانی، قم: نشر مطبوعات دینی.

موسوی، فرج الله و محمد حسین مجدّم (1385). فارسی مقدّماتی، تهران: زوّار.

یارویسی، منصور (1384). زبان و ادبیات فارسی، قم: نشر شریعت قم.

یاوری، هادی (1396). «نقد و بررسی درسنامه­های متون ادبی تاریخی»، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، شمارۀ 21، صص 137- 117.

یلمه­ها، احمدرضا و قربانعلی ابراهیمی (1388). از آفاق ادب فارسی، اصفهان: نقش مانا.