کلیدواژه‌ها = الگوهای ارتباط روایی
تعداد مقالات: 1
1. روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-133

پارسا یعقوبی جنبه سرایی