کلیدواژه‌ها = رمان معاصر
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

فرامرز خجسته؛ یاسر فراشاهی نژاد؛ مصطفی صدیقی