کلیدواژه‌ها = متون ایجازی
تعداد مقالات: 1
1. ایجاز و صنایع ادبی، زیربنای کاریکلماتور

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-140

غلامحسین شریفی؛ لیلا کردبچه