نمایه نویسندگان

آ

 • آرخی، محمود نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]
 • آلبوغبیش، عبدالله مکتب نقدبنیاد در مطالعات ادبیات تطبیقی؛ مبانی نظری و الگوهای روش‌شناختی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 41-65]
 • آل سید، مونا سادات روایت درخت گلابی، ترجمان امکان امید [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]

ا

 • اسماعیلی، مهرناز تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]
 • افروز، محمود ارتقاء الگوی کارمن والرو گارسس (1994) از رهگذر بررسی ترجمه‌های انگلیسی شاهکار سورئالیستی هدایت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • امن خانی، عیسی نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه به پژوهش‌های اگزیستانسیالیسم‌محور در ایران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • امیری، سیروس مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]

ب

 • بزدوده، اسحاق مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • بزدوده، زکریا مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]

ج

 • جمالی، عاطفه نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]
 • جوکار، منوچهر زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]
 • جوکاری، مهناز نشانه‌شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان «هستی» از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-99]

ح

 • حسام‌پور، سعید نشانه‌شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان «هستی» از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-99]
 • حسن پور، هیوا راوی نوجوان و شگردهای اعتمادپذیرکردن رویدادها در رمان دشتبان (با تکیه بر تفکّر و جهان‌بینی نوجوان) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-130]
 • حسینی، مریم فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 401-422]
 • حمزوی زرقانی، نگار چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگسالان از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 243-272]

خ

 • خجسته، فرامرز تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • خجسته، فرامرز نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]

د

 • دارنگ، سارا بررسی پروتوتایپ‌ها در رمان "طوبا و معنای شب" اثر شهرنوش پارسی‌پور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • دهقانی، محمد نخستین واکاوی‌ انتقادی گروهی از بزرگ‌ترین ادبای معاصر ایران دربارۀ یکی از مهم‌ترین متون کهن [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]

ر

 • رامین نیا، مریم بازتاب تعذیب و تبدیل به مثابه ابزار فردیت‌زدا و همگون‌ساز در رمان‌های "رود راوی" و "میرا" [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-127]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی مقایسه‌ای رویکرد شاعران معاصر به مظاهر شهر و زندگی شهری از مدرنیته تا پست‌مدرنیته [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-153]
 • رعیت حسن آبادی، علیرضا «آرگو» در گفتمان ادبی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 155-173]
 • روحانی، مسعود گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]

ز

 • زرقانی، سید مهدی گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]

س

 • سامانی، سمیرا نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه به پژوهش‌های اگزیستانسیالیسم‌محور در ایران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • ستاری، رضا گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]
 • سهراب نژاد، سید علی تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]

ش

 • شادروی‌منش، محمد شکوفایی نقد ادبی در دهۀ بیست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 129-155]
 • شجاعی، لیدا تصحیح چند خطای پژوهندگان زندگی رضاقلی خان هدایت و معرّفی تحقیقی و جدید آثار او [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 325-350]
 • شمشیرگرها، محبوبه تک‎خــاطره‏‏ و مجموعه تک‎خــاطرات فـارسی گونه‏ای از زندگی‏نوشت‎های شخصیِ خاطره‏محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 157-188]
 • شیروانی، مرضیه زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]

ص

 • صادقی، قطب الدین تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • صدیقی، مصطفی تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]

ض

 • ضرونی، قدرت اله زنانگی در غزل؛ تأملی در ویژگی‌ها و شاخصه‌های غزل زنانۀ معاصر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 175-210]
 • ضیالدینی دشتخاکی، علی «تحلیل تطبیقی مفهوم هویّت زنانه در بت دوره‌گرد مرجان بصیری و حباب شیشۀ سیلویا پلات» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 189-209]

ط

 • طباطبایی واعظ، بشری گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]

ع

 • عباسی، حبیب اله بررسی تأثیر محتوای حقوقی بر ساخت و صورت شعر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 299-324]
 • عزتی، الناز ادوارد براون ‌در حاشیۀ سنّت شرق‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 233-252]
 • علامی، ذوالفقار ادوارد براون ‌در حاشیۀ سنّت شرق‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 233-252]
 • علی مددی، مونا سیری در سفرنامه‌نویسی (بررسی چرایی رواج سفرنامه‌نویسی در ایران دورۀ قاجار، تحول و افول آن پس از انقلاب مشروطه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 211-241]
 • عنایتی قادیکلایی، محمد گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]

ف

 • فتوحی رودمعجنی، محمود سبک‌شناسی شناختی و امتناعِ کشف فردیت هنری: پسانوگرایان هم با استعاره‌های قراردادی شعر می‌سرایند [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]
 • فخرشفائی، ناهید «تحلیل تطبیقی مفهوم هویّت زنانه در بت دوره‌گرد مرجان بصیری و حباب شیشۀ سیلویا پلات» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 189-209]
 • فلاحی، محمد هادی چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگسالان از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 243-272]

ق

 • قاسمی پور، قدرت زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]
 • قلاوندی، زیبا بررسی پروتوتایپ‌ها در رمان "طوبا و معنای شب" اثر شهرنوش پارسی‌پور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر جایگاه هجای کشیده در وزن شعر فارسی، بررسی تاریخی و تحلیلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 295-328]

ک

 • کجوری، هدی بررسی مقایسه‌ای رویکرد شاعران معاصر به مظاهر شهر و زندگی شهری از مدرنیته تا پست‌مدرنیته [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-153]
 • کمالی، مهدی جایگاه هجای کشیده در وزن شعر فارسی، بررسی تاریخی و تحلیلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 295-328]
 • کیخایی، آیدین روایت درخت گلابی، ترجمان امکان امید [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]

گ

 • گرجی، مصطفی بررسی و تحلیل رمان «رهش» با توجه به دیدگاه آلن دوباتن (اضطراب موقعیت) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 329-353]

م

 • مالملی، امیدوار تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]
 • محسنی، مرتضی گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]
 • محقق، عبدالرضا بررسی تأثیر محتوای حقوقی بر ساخت و صورت شعر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 299-324]
 • محمودی بختیاری، بهروز گفتمان ناتورالیستی در داستان: بررسی سبکی زبان شخصیت‌های فرودست در یک رمان و دو مجموعه‌داستان از صادق چوبک [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 377-400]
 • محمودی چگنی، محمد شکوفایی نقد ادبی در دهۀ بیست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 129-155]
 • مرتضایی، سید امیرحسین سبک‌شناسی شناختی و امتناعِ کشف فردیت هنری: پسانوگرایان هم با استعاره‌های قراردادی شعر می‌سرایند [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]
 • مصلح، پگاه تصحیح چند خطای پژوهندگان زندگی رضاقلی خان هدایت و معرّفی تحقیقی و جدید آثار او [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 325-350]
 • مطوری، سارا تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • معنوی، مهسا گفتمان ناتورالیستی در داستان: بررسی سبکی زبان شخصیت‌های فرودست در یک رمان و دو مجموعه‌داستان از صادق چوبک [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 377-400]
 • ملاکی، زهره شیوۀ‌ بازنمایی تجربه در داستانهای معاصر فارسی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های زبانشناختی روایت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 377-399]
 • موسوی، ام فروه فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 401-422]

ن

 • نعمتی، فاطمه شیوۀ‌ بازنمایی تجربه در داستانهای معاصر فارسی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های زبانشناختی روایت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 377-399]
 • نیازی، نوذر رابطۀ ساختارشکنانۀ فرهنگ و طبیعت: ‌نقدی بومگرایانه بر چند سروده‌ از سهراب سپهری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 401-422]

ی

 • یاحقی، محمد جعفر گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]