نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سید رضا برساخت گفتمانی هویت و شکل‌گیری روایت‌های زنانه در فضای بینابینی فرهنگی در یادنوشت‌های زنان مهاجر ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • احمدی نسب، فاطمه نقد و ارزیابی درس‌نامه‌های دستور زبان فارسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-36]
 • استاجی، ابراهیم تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]
 • اسلامی، آزاده تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]
 • اسماعیل زاده، فیروز مینوی: معنا و متن صوفیه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • امامی، نصراله آسیب‌شناسی درسنامه‌های حافظ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 37-58]
 • امن خانی، عیسی تاریخ نقد ادبی معاصر در ترازوی نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • امیری، سپیده واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • انوشیروانی، علیرضا ناسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-112]
 • اویسی کهخا، عبداله از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]

ب

 • بیاد، مریم برساخت گفتمانی هویت و شکل‌گیری روایت‌های زنانه در فضای بینابینی فرهنگی در یادنوشت‌های زنان مهاجر ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]

پ

ت

 • تشکری، منوچهر کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]

ج

 • جوکار، منوچهر نقد درس‌نامه‌های ادبیات معاصر نثر؛ با نگاه به سرفصل‌های درس [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 113-136]

ح

 • حرّی، ابوالفضل آسیب‌شناسی سرفصل مصوب گرایش ادبیات روایی در مقطع کارشناسی ارشد در پرتو مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 137-155]
 • حسین‌پناهی، فردین سیر تحوّل «نقش زن» در داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری: یک شاخصة سبکی و فکری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 87-109]
 • حلوسی، پروانه کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]

د

 • دهقانی، محمد نجف دریابندری از نگاه مینوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-8]

ر

 • رئیسی، محمدریاض از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]
 • راغب، علی زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله‌دار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-154]
 • راغب، محمد زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله‌دار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-154]
 • رستم بیگ، آتوسا نشانه‌شناسی ترانه‌های اجتماعی فارسی: مطالعۀ چند نمونه شاخص [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 313-338]

س

 • سالاری، مصطفی وصف و جایگاه آن در شعر بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 181-206]
 • سامانیان، ساسان واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • سپه وندی، مسعود مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]
 • سیدی، سید علی‌اکبر واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]

ش

 • شهپر راد، کتایون تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]
 • شهرستانی، علیرضا مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]

ص

 • صادقی شهپر، رضا بررسی و مقایسة هویت اجتماعی زن در رمان‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند زن‌نگار در دهة هفتاد شمسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • صافی پیرلوجه، حسین دلالت‌های مازاد بر ریزه‌خوانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-262]

ط

 • طاهری، قدرت الله آسیب‌شناسی و نقد درسنامه‌های روش تحقیق در ادبیات فارسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 157-186]
 • طایفی، شیرزاد درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 263-285]

ع

 • علوی مقدم، مهیار تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]

ف

 • فاتح دولت آبادی، آرمان درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 263-285]
 • فیاض، مهدی تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]

ق

 • قاسمی پور، قدرت نقد و ارزیابیِ منابع و درس‌نامه‌های مکتب‌های ادبیِ جهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 187-212]
 • قافله باشی، سید اسماعیل تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]

ک

 • کزازی، میرجلال الدین مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]
 • کلانتری، انیس معنویت اکولوژیک در مجموعه اشعار سهراب سپهری و رالف‌والدو‌امرسون با تکیه بر عنصر «آب» [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 287-312]

گ

 • گلیزاده، پروین کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]

م

 • مالمیر، تیمور نقد درس‌نامه‌های رستم و اسفندیار در شرح تعابیر و ابیات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 213-232]
 • محقق، مهدی مینوی: معنا و متن صوفیه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • محمد امیری، عارف نشانه‌شناسی ترانه‌های اجتماعی فارسی: مطالعۀ چند نمونه شاخص [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 313-338]
 • محمدی، ناهید معنویت اکولوژیک در مجموعه اشعار سهراب سپهری و رالف‌والدو‌امرسون با تکیه بر عنصر «آب» [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 287-312]
 • محمودی، محمدعلی از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]
 • مهدی نژاد، الهه بررسی و مقایسة هویت اجتماعی زن در رمان‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند زن‌نگار در دهة هفتاد شمسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • میرزابیاتی، مهین تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]

ن

 • نیک پناه، منصور نقد درسنامه‌های ادبیات عمومی و پیشنهاد و راهکارهایی برای بهبود یادگیری فراگیران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 233-248]
 • نیکویی، علیرضا مرور انتقادیِ کتب نقد ادبی در زمینه آبشخورهای نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 249-271]