نمایه نویسندگان

آ

 • آلبوغبیش، عبدالله نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

ا

 • اسماعیلی، عصمت سلطه و عصیان در زبان فروغ فرخزاد (خوانش شعر فروغ بر اساس رویکردهای سه‌گانه زبان و جنسیت) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-293]
 • امامی، نصرالله سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]
 • ایران زاده، نعمت الله تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]

ب

 • بخشی، حسین «سانت» (sonnet) در شعر فارسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]

پ

 • پارسا، سید احمد استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 19-41]
 • پورقریب، بهزاد نقد فمنیستی بوم‌گرای رمان جای خالی سلوچ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]

ت

 • تسلیمی، علی معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]

ج

 • جوشکی، طاهره سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]

ح

 • حاجی، سعدی استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 19-41]
 • حسینی، سید ساجد بازنمایی امر نیمه‌خودآگاه در روایت از منظر روانکاوانه‌: بررسی شگرد جریان سیال ذهن در داستان کوتاه «فردا» اثر صادق هدایت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 35-62]
 • حسینی، لیلا قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]

خ

 • خاتمی، احمد روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • خزانه دارلو، محمد علی معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]

د

 • دارائی، عنایت اله تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]
 • دلبری، حسن کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]

ز

 • زارع برمی، مرتضی نمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه‌نویسی و مردانه‌نویسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-116]

س

 • سجادی، بختیار بازنمایی امر نیمه‌خودآگاه در روایت از منظر روانکاوانه‌: بررسی شگرد جریان سیال ذهن در داستان کوتاه «فردا» اثر صادق هدایت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 35-62]
 • سعادت، اعظم روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • سعیدی، عبدالرضا بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 71-95]

ش

ص

 • صادقی محسن آباد، هاشم پیوستار مکانی- زمانی و سهم آن در عینیت روایی نخستین رمان‌های فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-117]
 • صفایی صابر، رضوان تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-184]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]

ع

 • علوی مقدم، مهیار کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]

ف

 • فرضی شوب، فرشته نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای اسلامی: مطالعۀ موردی "عادت می‌کنیم" از زویا پیرزاد و"خاطرات یک زن مطلقه" از هیفاء بیطار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 145-163]
 • فرضی شوب، منیره نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای اسلامی: مطالعۀ موردی "عادت می‌کنیم" از زویا پیرزاد و"خاطرات یک زن مطلقه" از هیفاء بیطار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 145-163]

ق

 • قاسمی پور، قدرت سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]

ک

 • کافی، غلامرضا جلوۀ تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 119-144]
 • کرمی، محمد حسین بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 71-95]
 • کریمی قره‌بابا، سعید تصویر دانشجویان در داستان‌های کوتاه قبل از انقلاب اسلامی (از دهه بیست تا پنجاه شمسی) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 145-165]

گ

 • گل بابائی، فاطمه نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-184]
 • محمدی، سمیه نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 185-201]
 • محمدی، فرهاد بازیابی خود در شعر غنایی (ارتباط تعاملیِ خواننده با شعر غنایی) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 203-221]
 • محمدیان، عباس کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • مدرسی، فاطمه قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]
 • مرادی، نرگس معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]
 • مشرف الملک، مریم روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • مهری، فریبا کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • موسوی نیا، سیدمهدی جلوۀ تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 119-144]
 • مولودی، فواد تحلیل شخصیت‎های رمان «سمفونی مردگان» بر مبنای دیدگاه فروید دربارۀ غرایز «نهاد» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]

ن

 • نزهت، بهمن قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]

ه

 • هاتفی، محمد آشتی ناسازه‌ها در نظام حسی، ادراکی و کنشی متون پست مدرن (نقاشی، عکس، شعر دیداری) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 251-269]
 • هنری، گلاله سلطه و عصیان در زبان فروغ فرخزاد (خوانش شعر فروغ بر اساس رویکردهای سه‌گانه زبان و جنسیت) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-293]

ی

 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 185-201]