نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، آزاده هستی‌شناسی پسامدرن در داستان «من دانای کل هستم» براساس نظریۀ برایان مک‌هیل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-42]
 • امن خانی، عیسی قدرت و ژانرهای ادبی (نگاهی تبارشناسانه به پیدایش داستان‌های جنایی/ کارآگاهی در دورۀ معاصر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]
 • اولیایی‌نیا، هلن فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]

ب

 • بوشهری، مهدی بررسی تطبیقی سبک ادبی میرزا علی‌اکبر صابر طاهرزاده و اشعار سید اشرف‌الدین گیلانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-33]
 • بی‌نظیر، نگین جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]

پ

 • پیروز، غلامرضا «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-44]

ت

 • ترکی، محمدرضا بررسی ویژگی‌های کلام ترانۀ سنت‌گرا و ترانۀ نوین فارسی از تأسیس رادیو (1319) تا 1357 [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 101-128]

ج

ح

 • حسن زاده نیری، محمدحسن هستی‌شناسی پسامدرن در داستان «من دانای کل هستم» براساس نظریۀ برایان مک‌هیل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-42]
 • حسن لی، کاووس نیمای رباعی‌سرا، نوآور است یا سنت‌گرا؟ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-58]

خ

 • خادمی کولایی، مهدی «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • خزانه‌دار‌لو، محمد‌علی جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • خزانه دارلو، محمدعلی «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 68-87]
 • خضری، حیدر ترجمه و تحقیق مقاله«جغرافیای ادبیات تطبیقی» [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-92]
 • خلیل‌اللهی، شهلا فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]
 • خلیلی، احمد «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-44]

د

 • دهرامی، مهدی حوزۀ تجربیات شاعرانۀ اخوان ثالث و نقد و بررسی زیباشناختی آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 43-60]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 81-99]
 • رضایی، حمید بازتاب فعالیت‌های سیاسی زنان در ده رمان پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-114]
 • رمشکی، سعید بررسیِ مؤلفه‌های زمانِ روایی در رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» سیمین دانشور [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 89-111]

ز

 • زمانی کارمزدی، فاطمه «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • زواریان، معصومه قدرت و ژانرهای ادبی (نگاهی تبارشناسانه به پیدایش داستان‌های جنایی/ کارآگاهی در دورۀ معاصر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]

س

 • سرمدی، مجید «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • سلمانی‌نژاد مهرآبادی، ساغر واکاوی و تحلیل گونه‌های مختلف اسطوره در شعر سهراب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 115-138]
 • سلیمی، نیره واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • سهرابی، محمدرضا صداهای سکوت بررسی تحلیلی تک‌صدایی، چندصدایی، و سکوت در متون ادبی با تکیه بر رویکردهای مهمِ ادبیِ مدرن و پسا‌مدرن [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]

ش

 • شاکری، جلیل بررسیِ مؤلفه‌های زمانِ روایی در رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» سیمین دانشور [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 89-111]
 • شریف‌نسب، مریم واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]

ص

 • صابرپور، زینب پیوندهای گفتمانی و تصویر زنان در باغ بلور [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • صحرائی، قاسم رفتارشناسی شخصیت‌های داستانک‌های عدل و دزد قالپاق نوشتۀ صادق چوبک بر اساس نظریات روانشناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 61-80]

ض

ظ

 • ظاهری عبدوند، ابراهیم بازتاب فعالیت‌های سیاسی زنان در ده رمان پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-114]

ع

 • عاملی رضایی، مریم الگوی پیشنهادی برای تطبیق نظریة جامعه‌شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 63-84]
 • عبدالهیان، فائقه «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 68-87]

ق

 • قاسمی، ملیحه بررسی تیپ شخصیتی شخصیت‏های رمان شوهر آهو خانم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-124]

ک

 • کنجوری، احمد رفتارشناسی شخصیت‌های داستانک‌های عدل و دزد قالپاق نوشتۀ صادق چوبک بر اساس نظریات روانشناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 61-80]

م

 • محمدی، خدیجه الگو‌های ساختارگرایی و روایت‌های پسامدرن: تعامل یا تباین ( نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 139-180]
 • محمدیان عمران، فرشته بررسی ویژگی‌های کلام ترانۀ سنت‌گرا و ترانۀ نوین فارسی از تأسیس رادیو (1319) تا 1357 [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 101-128]
 • موسوی، مریم فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]

ن

 • نیازی، نوذر خوانشی بوم‌گرایانه از داستان کوتاه «درخت گلابی» نوشته‌ی گلی ترقی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-127]

ی

 • یعقوبی جنبه‌سرایی، پارسا الگو‌های ساختارگرایی و روایت‌های پسامدرن: تعامل یا تباین ( نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 139-180]