نمایه نویسندگان

ا

 • ادریسی، افسانه نقد ادبیات داستانیِ ایران از سال 1341 تا انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-49]
 • اسعدی فیروزآبادی، مریم‌السادات کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • اعلایی، مینا مؤلفه‌های نوجویانة آثار بهرام صادقی و «رمان نو»؛تأثیر و تأثّر یا توارد؟ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-100]
 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوقی و بهار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-36]

ب

 • بخشی، حسین بررسی سه نوعِ جدید قافیه در شعر مشروطه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-14]
 • بلالی، آرزو نقد ادبیات داستانیِ ایران از سال 1341 تا انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-49]

پ

 • پارسا، سیداحمد درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • پارساپور، زهرا انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان «گیله‌مرد» [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 51-69]
 • پیروز، غلامرضا بررسیِ شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ‌ هشتاد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-37]

ج

 • جعفری، حمید مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]
 • جهانشاهی‌فر، حکیمه کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]

چ

 • چهارمحالی، محمد ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-94]
 • چهرقانی، رضا خلیل‌الله خلیلی؛ شاعر بیداری و پایداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-51]

ح

 • حبیبی نسامی، مرتضی بررسی بوم‌گرایانة با شبیرو، اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 95-115]
 • حسینی سروری، نجمه هنجارگریزی نوشتاری در اشعار نصرت رحمانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]

خ

 • خدادادی، فضل‌الله بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]

ر

 • رامین‌نیا، مریم تأملی در نقد روایت با رویکرد منطق مکالمه‌ای و چندآوایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-164]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی تطبیقی نظریة گفت‌‌وگویی نیما یوشیج و میخاییل باختین [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • روحانی، مسعود نگاهی به شیوه‌های پایان‌بندی در شعرِ م. سرشک [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-62]

ز

 • زارع بنادکوکی، نجمه سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-36]
 • زهره‌وند، سعید شهود زیباشناسانه و زیبایی‌شناسیِ شهودی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 63-96]

س

 • سرمدی، مجید بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]
 • سعیدی، نسرین داستان کوتاه در دو سوی جهان (تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کاروِر با رویکرد تطبیقی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-116]
 • سلیمی کوچی، ابراهیم مؤلفه‌های نوجویانة آثار بهرام صادقی و «رمان نو»؛تأثیر و تأثّر یا توارد؟ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-100]
 • سیاوشی، صابره بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوقی و بهار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]

ش

 • شریف‌نسب، مریم تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 101-123]
 • شریفی، غلامحسین ایجاز و صنایع ادبی، زیربنای کاریکلماتور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • شفق، اسماعیل خلیل‌الله خلیلی؛ شاعر بیداری و پایداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-51]
 • شیخ حسینی، عبداله مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]

ص

 • صدیقی، مصطفی نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 177-200]

ط

 • طلائی، مولود برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]

ع

 • عاشورلو، شیرین بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]
 • عاملی رضایی، سیده مریم تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-145]
 • عبداللهیان، حمید بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]
 • علیزاده خیاط، ناصر کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 121-128]

ف

 • فقیهیان، نعیمه برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]

ق

 • قاسم‌زاده، سیدعلی مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]

ک

 • کردبچه، لیلا ایجاز و صنایع ادبی، زیربنای کاریکلماتور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]

گ

 • گرجی، مصطفی بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]

م

 • محبی، ناصر درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • محمدی بدر، نرگس داستان کوتاه در دو سوی جهان (تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کاروِر با رویکرد تطبیقی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-116]
 • مدرّسی، فاطمه نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 141-160]
 • مسعودی، مرضیه شهود زیباشناسانه و زیبایی‌شناسیِ شهودی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 63-96]
 • مطوری، سارا نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 177-200]
 • مظفری، سولماز بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]
 • ملک، سروناز بررسیِ شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ‌ هشتاد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-37]
 • ممتحن، مهدی تجلّی تعهّد اجتماعی و اندیشه‌های وطنی در شعر شاعران متعهّد ابوالقاسم شابیّ و اقبال لاهوری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-120]
 • مهرآور گیگلو، قاسم نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 141-160]

ن

 • نصر اصفهانی، محمدرضا برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]

ه

 • هاشمی، اعظم تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 101-123]

ی

 • یخدانساز، نازیلا کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 121-128]