نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی‌‌فخار، محمدمهدی شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80 [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-25]
 • احمدی، فائزه تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • ایرانی، محمّد شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • ایشانی، طاهره بررسی سنجشی مضامین سیاسی اشعار سپیده کاشانی و نازک‌الملائکه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]

ب

پ

 • پارساپور، زهرا تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 19-37]
 • پشت‌دار، علی‌محمد رابطة کارکردهای زبانی با تیپ‌های شخصیتی داستان‌های سیدمحمدعلی جمال‌زاده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 55-76]
 • پورنامداریان، تقی هرمنوتیک جدید و تعیینِ معیارهایی در تأویلِ شعر معاصر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 39-58]

ج

 • جعفری، سیاوش هرمنوتیک جدید و تعیینِ معیارهایی در تأویلِ شعر معاصر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 39-58]

ح

خ

ر

 • رضائی، رمضان بازتاب استعمارستیزی در اشعار ملک‌الشعرای بهار و احمد صافی ‌نجفی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • رضابیگی، مریم شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • رفیعی، یدالله بررسی تطبیقی شعر احمد صافی و بهار (با تکیه بر موضوع دین) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 75-93]
 • رومیانی، بهروز شهر نور و ظلمت در شعر سهراب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-114]

س

 • سیاوشی، صابره مقایسة شهر و روستا در شعر قیصر امین‌پور و جودت فخرالدین [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-41]

ش

 • شبستری، معصومه مقایسة شهر و روستا در شعر قیصر امین‌پور و جودت فخرالدین [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-41]
 • شریف‌نسب، مریم شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80 [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-25]

ص

 • صادقیان، سمیه آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 145-168]
 • صحرائی، قاسم وحدت و انسجام در شعر شفیعی ‌کدکنی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]

ط

ع

 • عاملی رضایی، مریم بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان‌های اجتماعی دهة شصت [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 27-50]
 • عباسی، محمود بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • عبدی، محمد‌رضا نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 77-95]

ف

 • فتوحی، فرناز تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 19-37]
 • فرج‌‌پور، معصومه جلوه‌های خاص موسیقایی تصویری و زبانی در هزاره دوم آهوی کوهی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • فرزاد، عبدالحسین تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • فرزاد، عبدالحسین شاعران چگونه در فضای شعر می‌اندیشند؟ [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • فولادی، یعقوب بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • فولادی، یعقوب رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]

ق

 • قربانیان، مریم شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]

گ

 • گذشتی، محمدعلی شهر نور و ظلمت در شعر سهراب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-114]
 • گروسی، کیومرث رابطة کارکردهای زبانی با تیپ‌های شخصیتی داستان‌های سیدمحمدعلی جمال‌زاده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 55-76]
 • گلشنی، شهاب وحدت و انسجام در شعر شفیعی ‌کدکنی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]

م

 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-155]
 • محمدی، علی پیوند میان حافظ ایرانی و آموزه‌های نقد جدید غربی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 51-84]
 • محمدی، گل‌نسا بیان‌های مختلف هنری در صور خیال در شعر مهاجرت افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 117-143]
 • محمدی فشارکی، محسن آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 145-168]
 • محمودی، معصومه بررسی مؤلفه‌های مدرنیسم داستانی در ساختار پیرنگ رمان پوتین‌گِلی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 85-101]
 • مشهدی، محمدامیر رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-73]

ن

 • نایب‌پور، کرم تصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت احتمالاً گم شده‌ام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-111]
 • نبی‌لو، علیرضا خوانش نشانه‌شناختی زمستان اخوان و پیامی در راه سپهری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 113-136]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی سنجشی مضامین سیاسی اشعار سپیده کاشانی و نازک‌الملائکه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • نقابی، عفت جلوه‌های خاص موسیقایی تصویری و زبانی در هزاره دوم آهوی کوهی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • نیکخواه، خلیل رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]

و

 • ورقائیان، نغمه تصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت احتمالاً گم شده‌ام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-111]