نمایه نویسندگان

ا

 • اظهری، محبوبه تحلیل روان‌کاوانة شخصیت‌های رمان سمفونی مردگان بر اساس آموزه‌های زیگموند فروید و شاگردانش [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • انصاری، شهره گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 105-121]

ب

پ

ح

د

 • دهقانیان، جواد بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشون بر پایۀ نشانه‌شناسی رنگ سیاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 65-88]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-48]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-111]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • رحمانی، طیبه بررسی تصویر زن در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-82]
 • ریحانی‌نیا، پیمان بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-137]

ز

 • زینعلی، محمدجواد زبان هنری داستان ـ شعر در آثار بیژن نجدی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 139-155]

س

 • سعیدی، عبدالرضا نقد شعر «تا انتها حضور»، اثر سهراب سپهری، از منظر رشد روانی سوژه در روان‌کاوی لاکان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-103]

ش

 • شاکری، جلیل بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-48]
 • شامانی، لیلا بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • شربتدار، کیوان گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 105-121]

ص

 • صلاحی‌مقدم، سهیلا تحلیل روان‌کاوانة شخصیت‌های رمان سمفونی مردگان بر اساس آموزه‌های زیگموند فروید و شاگردانش [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]

ک

م

 • مدرّسی، فاطمه بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-137]
 • مریدی، زینب بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشون بر پایۀ نشانه‌شناسی رنگ سیاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 65-88]
 • مهربان، صدیقه زبان هنری داستان ـ شعر در آثار بیژن نجدی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 139-155]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا بررسی تصویر زن در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-82]