نمایه نویسندگان

آ

 • آرخی، محمود نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]
 • آزادی‌مقدم، پروین نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • آقاپور، فرزانه بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه‌ی میخائیل باختین [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • آلبوغبیش، عبدالله نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • آلبوغبیش، عبدالله مکتب نقدبنیاد در مطالعات ادبیات تطبیقی؛ مبانی نظری و الگوهای روش‌شناختی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 41-65]
 • آل سید، مونا سادات روایت درخت گلابی، ترجمان امکان امید [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]

ا

 • ابراهیمی، سید رضا برساخت گفتمانی هویت و شکل‌گیری روایت‌های زنانه در فضای بینابینی فرهنگی در یادنوشت‌های زنان مهاجر ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • ابراهیمی ایور، محمد رضا کارکرد اقتباس در به کارگیری مضامین ابزوردی در نمایشنامه «حرکت با شماست مرکوشیو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 123-152]
 • ابراهیمی‌‌فخار، محمدمهدی شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80 [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-25]
 • احمدی، فائزه تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • احمدی نسب، فاطمه نقد و ارزیابی درس‌نامه‌های دستور زبان فارسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-36]
 • ادریسی، افسانه نقد ادبیات داستانیِ ایران از سال 1341 تا انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-49]
 • استاجی، ابراهیم تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]
 • اسعدی فیروزآبادی، مریم‌السادات کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • اسکندری شرفی، فرشاد مجموعه‌داستان «پلوخورش» هوشنگ مرادی کرمانی در ترازوی فبک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-29]
 • اسلامی، آزاده هستی‌شناسی پسامدرن در داستان «من دانای کل هستم» براساس نظریۀ برایان مک‌هیل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-42]
 • اسلامی، آزاده وحدت راوی‌ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفانی (با تکیه بر مؤلّفه‌های پسامدرن) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 99-122]
 • اسلامی، آزاده تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]
 • اسماعیل زاده، فیروز مینوی: معنا و متن صوفیه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • اسماعیلی، عصمت سلطه و عصیان در زبان فروغ فرخزاد (خوانش شعر فروغ بر اساس رویکردهای سه‌گانه زبان و جنسیت) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-293]
 • اسماعیلی، مهرناز تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]
 • اظهری، محبوبه تحلیل روان‌کاوانة شخصیت‌های رمان سمفونی مردگان بر اساس آموزه‌های زیگموند فروید و شاگردانش [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • اعلایی، مینا مؤلفه‌های نوجویانة آثار بهرام صادقی و «رمان نو»؛تأثیر و تأثّر یا توارد؟ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-100]
 • افروز، محمود ارتقاء الگوی کارمن والرو گارسس (1994) از رهگذر بررسی ترجمه‌های انگلیسی شاهکار سورئالیستی هدایت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 51-74]
 • امامی، نصرالله سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]
 • امامی، نصرالله روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • امامی، نصراله آسیب‌شناسی درسنامه‌های حافظ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 37-58]
 • امن خانی، عیسی قدرت و ژانرهای ادبی (نگاهی تبارشناسانه به پیدایش داستان‌های جنایی/ کارآگاهی در دورۀ معاصر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]
 • امن خانی، عیسی از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه‌شناختی به ساختار قالب‌های شعر فارسی مدرن/نیمایی و پیشامدرن/پیشانیمایی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-26]
 • امن خانی، عیسی آسیب‌شناسی درس‌نامه‌های ادبیات معاصرِ منظوم [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 3-27]
 • امن خانی، عیسی تاریخ نقد ادبی معاصر در ترازوی نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 59-80]
 • امن خانی، عیسی نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه به پژوهش‌های اگزیستانسیالیسم‌محور در ایران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • امیری، سپیده واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • امیری، سیروس مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوقی و بهار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • انصاری، زهرا بررسی ویژگی‌های زبانی و محتوایی (فکری) روزنامة وقایع اتفاقیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-23]
 • انصاری، شهره گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 105-121]
 • انوشیروانی، علیرضا ناسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-112]
 • اولیایی‌نیا، هلن فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]
 • اویسی کهخا، عبداله از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-36]
 • ایران زاده، نعمت الله تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]
 • ایرانی، محمّد شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • ایشانی، طاهره بررسی سنجشی مضامین سیاسی اشعار سپیده کاشانی و نازک‌الملائکه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • ایشانی، طاهره تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]

ب

 • بابا‌صفری، علی‌اصغر بررسی و تحلیل شکواییة اجتماعی در شعر معاصر [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 31-53]
 • باقری، محسن دیالکتیک عین و ذهن و این‌همانی سوژه و ابژه در نظریه و شعر نیما یوشیج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 55-86]
 • باقری خلیلی، علی اکبر گفتمان طنز در آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • باقری خلیلی، علی اکبر شیوه‌ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل‌های پست مدرن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-1140]
 • بالو، فرزاد نمودهای مفهوم «دیگری‌» در اشعار فروغ فرخ‌زاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-149]
 • بامشکی، سمیرا بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]
 • بخشی، حسین بررسی سه نوعِ جدید قافیه در شعر مشروطه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-14]
 • بخشی، حسین «سانت» (sonnet) در شعر فارسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • بزدوده، اسحاق مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • بزدوده، زکریا مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی: بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب‌علی و داستان «ای اند پی» جان آپدایک [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]
 • بلالی، آرزو نقد ادبیات داستانیِ ایران از سال 1341 تا انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-49]
 • بهمنی مطلق، حجت‌الله تأملی در زبان قصاید اخوان ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-23]
 • بهمنی مطلق، یدالله تحلیل مقایسۀ مضامین برجستۀ شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • بوشهری، مهدی بررسی تطبیقی سبک ادبی میرزا علی‌اکبر صابر طاهرزاده و اشعار سید اشرف‌الدین گیلانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-33]
 • بیاد، مریم برساخت گفتمانی هویت و شکل‌گیری روایت‌های زنانه در فضای بینابینی فرهنگی در یادنوشت‌های زنان مهاجر ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-29]
 • بی‌نظیر، نگین جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]

پ

 • پارسا، سید احمد استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 19-41]
 • پارسا، سیداحمد درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • پارساپور، زهرا تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 19-37]
 • پارساپور، زهرا انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان «گیله‌مرد» [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 51-69]
 • پارساپور، زهرا سخن سردبیر [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-2]
 • پارساپور، زهرا سخن سردبیر [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-2]
 • پارساپور، زهرا سخن سردبیر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-2]
 • پشت‌دار، علی‌محمد نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • پشت‌دار، علی‌محمد رابطة کارکردهای زبانی با تیپ‌های شخصیتی داستان‌های سیدمحمدعلی جمال‌زاده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 55-76]
 • پور‌طریفی، علی تحلیل مقایسۀ مضامین برجستۀ شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-36]
 • پورقریب، بهزاد نقد فمنیستی بوم‌گرای رمان جای خالی سلوچ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]
 • پورمحمودآبادی، علی اکبر بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • پور مظفری، داوود نقد و ارزیابی درس‌نامه‌های دستور زبان فارسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 3-36]
 • پورنامداریان، تقی صنایع بدیعی در «شعر نو» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-37]
 • پورنامداریان، تقی تأملی در زبان قصاید اخوان ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-23]
 • پورنامداریان، تقی بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-48]
 • پورنامداریان، تقی هرمنوتیک جدید و تعیینِ معیارهایی در تأویلِ شعر معاصر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 39-58]
 • پیروز، غلامرضا بررسیِ شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ‌ هشتاد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-37]
 • پیروز، غلامرضا «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-44]

ت

 • ترکی، محمدرضا بررسی ویژگی‌های کلام ترانۀ سنت‌گرا و ترانۀ نوین فارسی از تأسیس رادیو (1319) تا 1357 [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 101-128]
 • تسلیمی، علی معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]
 • تشکری، منوچهر کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]

ج

 • جعفری، حمید مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]
 • جعفری، سیاوش هرمنوتیک جدید و تعیینِ معیارهایی در تأویلِ شعر معاصر [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 39-58]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی تیپ شخصیتی شخصیت‏های رمان شوهر آهو خانم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-124]
 • جمالی، سمیرا تحلیل بازآفرینی ژرف‌ساخت‌های رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • جمالی، عاطفه نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]
 • جهانشاهی‌فر، حکیمه کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • جهانگرد، فرانک نگاهی انتقادی به سرنوشت ترجمة منطق‌الحمار اعتمادالسلطنه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • جوشکی، طاهره سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]
 • جوکار، منوچهر روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • جوکار، منوچهر نقد درس‌نامه‌های ادبیات معاصر نثر؛ با نگاه به سرفصل‌های درس [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 113-136]
 • جوکار، منوچهر زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]
 • جوکاری، مهناز نشانه‌شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان «هستی» از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-99]

چ

 • چالاک، سارا نقد مجموعه‌داستان «چشم سگ» از عالیه عطایی براساس مفهوم بیگانگی از ژولیا کریستوا (بررسی معضلات و دغدغه‌های مهاجران افغان در این مجموعه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 275-298]
 • چاو، حسن تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]
 • چمن آرا، بهروز بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • چهارمحالی، محمد ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-94]
 • چهرقانی، رضا خلیل‌الله خلیلی؛ شاعر بیداری و پایداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-51]
 • چهرقانی، رضا ادبیات پایداری در ایران بازشناسی مؤلّفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-33]

ح

 • حاتمی تل مارانی، علی اکبر بررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان «النهایات» اثر عبدالرحمان منیف و «آوسنة بابا سبحان» اثر محمود دولت آبادی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]
 • حاجی، سعدی استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 19-41]
 • حبیبی نسامی، مرتضی بررسی بوم‌گرایانة با شبیرو، اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 95-115]
 • حرّی، ابوالفضل آسیب‌شناسی سرفصل مصوب گرایش ادبیات روایی در مقطع کارشناسی ارشد در پرتو مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 137-155]
 • حسام‌پور، سعید بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه‌ی میخائیل باختین [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • حسام‌پور، سعید نشانه‌شناسی اجتماعی برساخت سوژه در رمان «هستی» از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 75-99]
 • حسن‌زاده میر‌علی، عبدالله اسطوره در شعر حمید مصدق [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 49-64]
 • حسن پور، هیوا وحدت راوی‌ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفانی (با تکیه بر مؤلّفه‌های پسامدرن) [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 99-122]
 • حسن پور، هیوا راوی نوجوان و شگردهای اعتمادپذیرکردن رویدادها در رمان دشتبان (با تکیه بر تفکّر و جهان‌بینی نوجوان) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-130]
 • حسن‌زاده میر‌علی، عبدالله نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 77-95]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن هستی‌شناسی پسامدرن در داستان «من دانای کل هستم» براساس نظریۀ برایان مک‌هیل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-42]
 • حسن زادۀ نیری، محمدحسن تحلیل تقابل‌های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • حسن لی، کاووس نیمای رباعی‌سرا، نوآور است یا سنت‌گرا؟ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-58]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • حسین‌پناهی، فردین سیر تحوّل «نقش زن» در داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری: یک شاخصة سبکی و فکری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 87-109]
 • حسینی، سید ساجد بازنمایی امر نیمه‌خودآگاه در روایت از منظر روانکاوانه‌: بررسی شگرد جریان سیال ذهن در داستان کوتاه «فردا» اثر صادق هدایت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 35-62]
 • حسینی، سیده بشری تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]
 • حسینی، لیلا قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]
 • حسینی، مریم نقد جامعه‌شناسانه‌ی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان نیمه‌ی غایب بر اساس نظریه‌ی انواع سرمایه‌ی پیر بوردیو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 27-45]
 • حسینی، مریم فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 401-422]
 • حسینی سروری، نجمه هنجارگریزی نوشتاری در اشعار نصرت رحمانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • حسینی کلبادی، سیده‌هاجر اسطوره در شعر حمید مصدق [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 49-64]
 • حلوسی، پروانه کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]
 • حمزوی زرقانی، نگار چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگسالان از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 243-272]
 • حیدری، محمود بررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان «النهایات» اثر عبدالرحمان منیف و «آوسنة بابا سبحان» اثر محمود دولت آبادی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 47-68]

خ

 • خاتمی، احمد روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • خاتون‌آبادی، افسانه شعر و نقاشی در دوران قاجار؛ چالش سنّت و مدرنیته [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 39-55]
 • خادمی کولایی، مهدی «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • خجسته، فرامرز جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • خجسته، فرامرز تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • خجسته، فرامرز نظم یا سلطه: نگاهی به بازنمایی پلیس در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-25]
 • خدادادی، فضل‌الله بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]
 • خزانه‌دار‌لو، محمد‌علی جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • خزانه دارلو، محمد علی معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]
 • خزانه دارلو، محمدعلی «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 68-87]
 • خضری، حیدر ترجمه و تحقیق مقاله«جغرافیای ادبیات تطبیقی» [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-92]
 • خلیل‌اللهی، شهلا فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]
 • خلیلی، احمد «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 21-44]
 • خوش‌چهره، ایران عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-73]

د

 • دارائی، عنایت اله تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]
 • دارنگ، سارا بررسی پروتوتایپ‌ها در رمان "طوبا و معنای شب" اثر شهرنوش پارسی‌پور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • دشتی‌آهنگر، مصطفی تحلیل ساختارگرایانة پیرنگ رمان‌‌هایی از چهار نویسندة زن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 39-60]
 • دلبری، حسن کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • دهرامی، مهدی حوزۀ تجربیات شاعرانۀ اخوان ثالث و نقد و بررسی زیباشناختی آن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 43-60]
 • دهقان، علی تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]
 • دهقانی، محمد نجف دریابندری از نگاه مینوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 3-8]
 • دهقانی، محمد نخستین واکاوی‌ انتقادی گروهی از بزرگ‌ترین ادبای معاصر ایران دربارۀ یکی از مهم‌ترین متون کهن [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • دهقانیان، جواد بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشون بر پایۀ نشانه‌شناسی رنگ سیاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 65-88]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • ذکایی، فرشته تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]

ر

 • رئیسی، محمدریاض از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]
 • رادفر، ابوالقاسم تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 81-100]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-48]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-111]
 • رادفر، ابوالقاسم بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • رادفر، ابوالقاسم جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 81-99]
 • رادین مهر، رقیه بررسیِ نسبتِ تکوینِ شخصیت و چندصدایی با تکیه بر سالمرگی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 87-107]
 • راغب، علی زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله‌دار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-154]
 • راغب، محمد وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 149-193]
 • راغب، محمد زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله‌دار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 125-154]
 • رامین‌نیا، مریم تأملی در نقد روایت با رویکرد منطق مکالمه‌ای و چندآوایی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-164]
 • رامین نیا، مریم کارکرد اقتباس در به کارگیری مضامین ابزوردی در نمایشنامه «حرکت با شماست مرکوشیو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 123-152]
 • رامین نیا، مریم بازتاب تعذیب و تبدیل به مثابه ابزار فردیت‌زدا و همگون‌ساز در رمان‌های "رود راوی" و "میرا" [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-127]
 • ربیع، علی تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • رحمانی، طیبه بررسی تصویر زن در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-82]
 • رحمانی قناویزباف، علی سیر تحول شنودپذیری و اعتبار راوی در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 153-175]
 • رستم بیگ، آتوسا نشانه‌شناسی ترانه‌های اجتماعی فارسی: مطالعۀ چند نمونه شاخص [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 313-338]
 • رسولی، یوسف بررسی و تحلیل تحولات ساختاری و محتوایی رمان‌های عامه‌پسند در ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-136]
 • رشیدی، صفوراسادات گفتمان طنز در آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • رضائی، رمضان بازتاب استعمارستیزی در اشعار ملک‌الشعرای بهار و احمد صافی ‌نجفی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • رضابیگی، مریم شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • رضایی، حمید بازتاب فعالیت‌های سیاسی زنان در ده رمان پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-114]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی تطبیقی نظریة گفت‌‌وگویی نیما یوشیج و میخاییل باختین [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی مقایسه‌ای رویکرد شاعران معاصر به مظاهر شهر و زندگی شهری از مدرنیته تا پست‌مدرنیته [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-153]
 • رعیت حسن آبادی، علیرضا «آرگو» در گفتمان ادبی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 155-173]
 • رفیعی، یدالله بررسی تطبیقی شعر احمد صافی و بهار (با تکیه بر موضوع دین) [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 75-93]
 • رمشکی، سعید بررسیِ مؤلفه‌های زمانِ روایی در رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» سیمین دانشور [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 89-111]
 • روحانی، مسعود نگاهی به شیوه‌های پایان‌بندی در شعرِ م. سرشک [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-62]
 • روحانی، مسعود گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]
 • رومیانی، بهروز شهر نور و ظلمت در شعر سهراب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-114]
 • ریحانی‌نیا، پیمان بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-137]

ز

 • زارع برمی، مرتضی نمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه‌نویسی و مردانه‌نویسی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-116]
 • زارع بنادکوکی، نجمه سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-36]
 • زرقانی، سید مهدی گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]
 • زمانی کارمزدی، فاطمه «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • زنجانبر، امیرحسین خوانشی نشانه‌شناختی از پیرنگ داستان کودکانۀ «مداد بنفش»: با رویکرد نوشتار زنانه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 137-160]
 • زهره‌وند، سعید شهود زیباشناسانه و زیبایی‌شناسیِ شهودی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 63-96]
 • زواریان، معصومه قدرت و ژانرهای ادبی (نگاهی تبارشناسانه به پیدایش داستان‌های جنایی/ کارآگاهی در دورۀ معاصر) [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]
 • زینعلی، محمدجواد زبان هنری داستان ـ شعر در آثار بیژن نجدی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 139-155]

س

 • سالاری، مصطفی وصف و جایگاه آن در شعر بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 181-206]
 • سامانی، سمیرا نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه به پژوهش‌های اگزیستانسیالیسم‌محور در ایران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • سامانیان، ساسان واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]
 • سپه وندی، مسعود مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]
 • ستاری، رضا گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]
 • سجادی، بختیار بازنمایی امر نیمه‌خودآگاه در روایت از منظر روانکاوانه‌: بررسی شگرد جریان سیال ذهن در داستان کوتاه «فردا» اثر صادق هدایت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 35-62]
 • سرمدی، مجید بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]
 • سرمدی، مجید «جامعه‌شناسی رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی بر مبنای نظریّۀ "پی‌یر بوردیو"» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-65]
 • سعادت، اعظم روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • سعیدی، عبدالرضا نقد شعر «تا انتها حضور»، اثر سهراب سپهری، از منظر رشد روانی سوژه در روان‌کاوی لاکان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-103]
 • سعیدی، عبدالرضا بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 71-95]
 • سعیدی، نسرین داستان کوتاه در دو سوی جهان (تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کاروِر با رویکرد تطبیقی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-116]
 • سلمانی‌نژاد مهرآبادی، ساغر واکاوی و تحلیل گونه‌های مختلف اسطوره در شعر سهراب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 115-138]
 • سلیمی، نیره واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • سلیمی کوچی، ابراهیم مؤلفه‌های نوجویانة آثار بهرام صادقی و «رمان نو»؛تأثیر و تأثّر یا توارد؟ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 83-100]
 • سهراب نژاد، سید علی تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]
 • سهرابی، محمدرضا صداهای سکوت بررسی تحلیلی تک‌صدایی، چندصدایی، و سکوت در متون ادبی با تکیه بر رویکردهای مهمِ ادبیِ مدرن و پسا‌مدرن [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • سیاوشی، صابره مقایسة شهر و روستا در شعر قیصر امین‌پور و جودت فخرالدین [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-41]
 • سیاوشی، صابره بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوقی و بهار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • سیدی، سید علی‌اکبر واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 71-86]

ش

 • شادروی‌منش، محمد شکوفایی نقد ادبی در دهۀ بیست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 129-155]
 • شاکری، جلیل بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-48]
 • شاکری، جلیل بررسیِ مؤلفه‌های زمانِ روایی در رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» سیمین دانشور [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 89-111]
 • شامانی، لیلا بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-50]
 • شبستری، معصومه مقایسة شهر و روستا در شعر قیصر امین‌پور و جودت فخرالدین [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 21-41]
 • شجاعی، لیدا تصحیح چند خطای پژوهندگان زندگی رضاقلی خان هدایت و معرّفی تحقیقی و جدید آثار او [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 325-350]
 • شربتدار، کیوان گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 105-121]
 • شریف‌نسب، مریم شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80 [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-25]
 • شریف‌نسب، مریم تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 101-123]
 • شریف‌نسب، مریم واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • شریفی، غلامحسین ایجاز و صنایع ادبی، زیربنای کاریکلماتور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • شعیری، حمیدرضا تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • شفق، اسماعیل خلیل‌الله خلیلی؛ شاعر بیداری و پایداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-51]
 • شفق، اسماعیل دیالکتیک عین و ذهن و این‌همانی سوژه و ابژه در نظریه و شعر نیما یوشیج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 55-86]
 • شکاریان، محمدعلی تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • شمشیرگرها، محبوبه انواع زندگی‏ نوشت‏های فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-70]
 • شمشیرگرها، محبوبه تک‎خــاطره‏‏ و مجموعه تک‎خــاطرات فـارسی گونه‏ای از زندگی‏نوشت‎های شخصیِ خاطره‏محور [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 157-188]
 • شهپر راد، کتایون تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]
 • شهرستانی، علیرضا مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]
 • شیخ حسینی، عبداله مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]
 • شیروانی، مرضیه زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]

ص

 • صابرپور، زینب پیوندهای گفتمانی و تصویر زنان در باغ بلور [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • صادقی، فرشته درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]
 • صادقی، قطب الدین تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • صادقی، معصومه تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • صادقی، هاشم سیر تحول شنودپذیری و اعتبار راوی در داستان‌های کوتاه سیمین دانشور [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 153-175]
 • صادقیان، سمیه هنجارگریزی در مجموعة شعر از این اوستا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-79]
 • صادقیان، سمیه آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 145-168]
 • صادقی تحصیلی، طاهره تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • صادقی شهپر، رضا بررسی و مقایسة هویت اجتماعی زن در رمان‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند زن‌نگار در دهة هفتاد شمسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • صادقی محسن آباد، هاشم پیوستار مکانی- زمانی و سهم آن در عینیت روایی نخستین رمان‌های فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 97-117]
 • صافی پیرلوجه، حسین دلالت‌های مازاد بر ریزه‌خوانی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-262]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا نقد روانکاوانۀ باورها و کنش‌های عامیانه در مجموعه داستان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-50]
 • صحرائی، قاسم وحدت و انسجام در شعر شفیعی ‌کدکنی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]
 • صحرائی، قاسم رفتارشناسی شخصیت‌های داستانک‌های عدل و دزد قالپاق نوشتۀ صادق چوبک بر اساس نظریات روانشناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 61-80]
 • صدری نیا، باقر بررسیِ نسبتِ تکوینِ شخصیت و چندصدایی با تکیه بر سالمرگی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 87-107]
 • صدیقی، مصطفی نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 177-200]
 • صدیقی، مصطفی جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • صدیقی، مصطفی تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • صراحی، محمدامین نقش نقض اصول همکاری گرایس در ساخت کاریکلماتور [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-50]
 • صفایی صابر، رضوان تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-184]
 • صلاحی‌مقدم، سهیلا تحلیل روان‌کاوانة شخصیت‌های رمان سمفونی مردگان بر اساس آموزه‌های زیگموند فروید و شاگردانش [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]

ض

 • ضرونی، قدرت اله زنانگی در غزل؛ تأملی در ویژگی‌ها و شاخصه‌های غزل زنانۀ معاصر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 175-210]
 • ضیاءالدّینی دشتخاکی، علی جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 81-99]
 • ضیالدینی دشتخاکی، علی «تحلیل تطبیقی مفهوم هویّت زنانه در بت دوره‌گرد مرجان بصیری و حباب شیشۀ سیلویا پلات» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 189-209]

ط

 • طالب‌زاده، نوشین بررسی و تحلیل شکواییة اجتماعی در شعر معاصر [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 31-53]
 • طاهرلو، فرنوش تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-131]
 • طاهری، حمید تصویر شعر سپید [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-88]
 • طاهری، حمید بررسی و تحلیل تحولات ساختاری و محتوایی رمان‌های عامه‌پسند در ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-136]
 • طاهری، قدرت الله تحلیل جلوه‌های بروز خودآگاهی زنانه در شخصیت محوری «رمان عادت می‌کنیم» [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • طاهری، قدرت الله آسیب‌شناسی و نقد درسنامه‌های روش تحقیق در ادبیات فارسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 157-186]
 • طایفی، شیرزاد تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 117-144]
 • طایفی، شیرزاد درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 263-285]
 • طباطبایی واعظ، بشری گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]
 • طغیانی، اسحاق هنجارگریزی در مجموعة شعر از این اوستا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-79]
 • طلائی، مولود برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]
 • طهرانی ثابت، ناهید صنایع بدیعی در «شعر نو» [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-37]

ظ

 • ظاهری عبدوند، ابراهیم بازتاب فعالیت‌های سیاسی زنان در ده رمان پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-114]
 • ظریفیان، مهدی بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]

ع

 • عاشورلو، شیرین بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]
 • عاملی رضایی، سیده مریم تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 125-145]
 • عاملی رضایی، سیده مریم 1390 - تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از 1370 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 83-105]
 • عاملی رضایی، سیده مریم تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم‌مقام فراهانی بر اساس نظریّۀ کاربردشناسی اصول ‏ادب [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • عاملی رضایی، مریم بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان‌های اجتماعی دهة شصت [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 27-50]
 • عاملی رضایی، مریم الگوی پیشنهادی برای تطبیق نظریة جامعه‌شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 63-84]
 • عباسی، حبیب اله بررسی تأثیر محتوای حقوقی بر ساخت و صورت شعر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 299-324]
 • عباسی، محمود بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • عبداللهیان، حمید بررسی مؤلفه‌ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه‌چیزدان» در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 117-142]
 • عبدالهیان، فائقه «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری» [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 68-87]
 • عبدی، محمد‌رضا نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 77-95]
 • عزتی، الناز ادوارد براون ‌در حاشیۀ سنّت شرق‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 233-252]
 • عزیزمصطفی، امید بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • علامی، ذوالفقار ادوارد براون ‌در حاشیۀ سنّت شرق‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 233-252]
 • علوی پور، ملیحه تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • علوی زاده، فرزانه سادات قابلیت دراماتیک شعر کتیبه اخوان ثالث [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 19-41]
 • علوی مقدم، مهیار کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • علوی مقدم، مهیار تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]
 • علیزاده، ناصر تحلیل بازآفرینی ژرف‌ساخت‌های رمان زنی با موهای قرمز با داستان رستم و سهراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • علیزاده، ناصر نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-124]
 • علیزاده خیاط، ناصر کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 121-128]
 • علی مددی، منا از مخاطب خاص تا مخاطب عام (نگاهی جامعه‌شناسانه به تحول طیف مخاطبان ادبیات تعلیمی فارسی با تکیه بر مرصاد العباد و کتاب احمد) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 51-79]
 • علی مددی، مونا از انسجام مکانیکی تا انسجام ارگانیک (نگاهی جامعه‌شناختی به ساختار قالب‌های شعر فارسی مدرن/نیمایی و پیشامدرن/پیشانیمایی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-26]
 • علی مددی، مونا سیری در سفرنامه‌نویسی (بررسی چرایی رواج سفرنامه‌نویسی در ایران دورۀ قاجار، تحول و افول آن پس از انقلاب مشروطه) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 211-241]
 • علی نقیان جوزدانی، نگین وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 149-193]
 • علی‌نوری، زهرا تحلیل تقابل‌های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • عمارتی مقدم، داوود آسیب شناسی کاربرد نظریه‌های مدرن در تدوین درسنامه‌های بلاغی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • عنایتی قادیکلایی، محمد گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]

غ

 • غلامحسین‌زاده، غلامحسین تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • غلامی، مجاهد ایده‌ها و آرای محمّدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ سهراب سپهری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 207-229]
 • غیوری، زهرا نقش نقض اصول همکاری گرایس در ساخت کاریکلماتور [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-50]

ف

 • فاتح دولت آبادی، آرمان درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 263-285]
 • فتوحی، فرناز تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 19-37]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 47-66]
 • فتوحی رودمعجنی، محمود سبک‌شناسی شناختی و امتناعِ کشف فردیت هنری: پسانوگرایان هم با استعاره‌های قراردادی شعر می‌سرایند [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]
 • فخرشفائی، ناهید «تحلیل تطبیقی مفهوم هویّت زنانه در بت دوره‌گرد مرجان بصیری و حباب شیشۀ سیلویا پلات» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 189-209]
 • فراشاهی نژاد، یاسر جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • فرج‌‌پور، معصومه جلوه‌های خاص موسیقایی تصویری و زبانی در هزاره دوم آهوی کوهی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • فرزاد، عبدالحسین تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • فرزاد، عبدالحسین شاعران چگونه در فضای شعر می‌اندیشند؟ [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • فرزانه دهکردی، جلال واکاوی نقش روشنفکر در نمایشنامه ملودی شهر بارانیِ اکبر رادی: رویکردی جامعه‌شناختی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-125]
 • فرضی، حمیدرضا تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]
 • فرضی شوب، فرشته نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای اسلامی: مطالعۀ موردی "عادت می‌کنیم" از زویا پیرزاد و"خاطرات یک زن مطلقه" از هیفاء بیطار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 145-163]
 • فرضی شوب، منیره نگاهی تطبیقی به جایگاه ادبیات زنان در کشورهای اسلامی: مطالعۀ موردی "عادت می‌کنیم" از زویا پیرزاد و"خاطرات یک زن مطلقه" از هیفاء بیطار [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 145-163]
 • فقیهیان، نعیمه برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]
 • فلاح، علی‌نصرت مجموعه‌داستان «پلوخورش» هوشنگ مرادی کرمانی در ترازوی فبک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-29]
 • فلاحی، محمد هادی چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگسالان از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 243-272]
 • فولادی، یعقوب بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-73]
 • فولادی، یعقوب رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]
 • فیاض، مهدی تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]
 • فیّاضی، مریم سادات مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 43-69]

ق

 • قاسم‌زاده، سیدعلی مقایسة عنصر زمان در روایت‌پردازی رمان‌های به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریة ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 147-175]
 • قاسم زاده، سیدعلی کیفیت بیداری قهرمان درون در داستان «ماهی سیاه کوچولو» [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 55-75]
 • قاسمی، ملیحه بررسی تیپ شخصیتی شخصیت‏های رمان شوهر آهو خانم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-124]
 • قاسمی پور، قدرت آسیب‌شناسی و نارسایی‌های درس‌نامه‌های نقد ادبی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-91]
 • قاسمی پور، قدرت سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 167-193]
 • قاسمی پور، قدرت روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • قاسمی پور، قدرت نقد و ارزیابیِ منابع و درس‌نامه‌های مکتب‌های ادبیِ جهان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 187-212]
 • قاسمی پور، قدرت زمینه‌های روی‌آوریِ نویسندگانِ ایرانی به رئالیسمِ جادویی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 273-294]
 • قاسمی دورآبادی، طاهره بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-97]
 • قافله باشی، سید اسماعیل تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 31-51]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]
 • قربانیان، مریم شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • قلاوندی، زیبا بررسی پروتوتایپ‌ها در رمان "طوبا و معنای شب" اثر شهرنوش پارسی‌پور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • قندهاریون، عَذرا بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 51-81]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر جایگاه هجای کشیده در وزن شعر فارسی، بررسی تاریخی و تحلیلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 295-328]

ک

 • کاظم‌زاده، رقیه تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته‌سازی در غزل حسین منزوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • کافی، غلامرضا جلوۀ تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 119-144]
 • کجباف، علی اکبر آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]
 • کجوری، هدی بررسی مقایسه‌ای رویکرد شاعران معاصر به مظاهر شهر و زندگی شهری از مدرنیته تا پست‌مدرنیته [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-153]
 • کردبچه، لیلا ایجاز و صنایع ادبی، زیربنای کاریکلماتور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • کرمی، محمد حسین بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 71-95]
 • کریمی‌پناه، ملیحه تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 81-100]
 • کریمی‌پناه، ملیحه بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 89-111]
 • کریمی فیروزجایی، علی تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 181-205]
 • کریمی قره‌بابا، سعید تصویر دانشجویان در داستان‌های کوتاه قبل از انقلاب اسلامی (از دهه بیست تا پنجاه شمسی) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 145-165]
 • کزازی، میرجلال الدین مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 207-234]
 • کلانتری، انیس معنویت اکولوژیک در مجموعه اشعار سهراب سپهری و رالف‌والدو‌امرسون با تکیه بر عنصر «آب» [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 287-312]
 • کمالی، مهدی جایگاه هجای کشیده در وزن شعر فارسی، بررسی تاریخی و تحلیلی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 295-328]
 • کنجوری، احمد رفتارشناسی شخصیت‌های داستانک‌های عدل و دزد قالپاق نوشتۀ صادق چوبک بر اساس نظریات روانشناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 61-80]
 • کنعانی، ابراهیم درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]
 • کیانپور، معصومه مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 43-69]
 • کیخایی، آیدین روایت درخت گلابی، ترجمان امکان امید [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]

گ

 • گبانچی، نسرین نقد روانکاوانۀ باورها و کنش‌های عامیانه در مجموعه داستان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-50]
 • گذشتی، محمدعلی شهر نور و ظلمت در شعر سهراب [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-114]
 • گرجی، مصطفی بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]
 • گرجی، مصطفی بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • گرجی، مصطفی تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سمفونی مردگان و خانۀ ادریسی‌ها با تأکید بر مضامین اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 135-156]
 • گرجی، مصطفی بررسی و تحلیل رمان «رهش» با توجه به دیدگاه آلن دوباتن (اضطراب موقعیت) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 329-353]
 • گروسی، کیومرث رابطة کارکردهای زبانی با تیپ‌های شخصیتی داستان‌های سیدمحمدعلی جمال‌زاده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 55-76]
 • گل بابائی، فاطمه نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • گلشنی، شهاب وحدت و انسجام در شعر شفیعی ‌کدکنی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]
 • گلمرادی، صدف نقد جامعه‌شناسانه‌ی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان نیمه‌ی غایب بر اساس نظریه‌ی انواع سرمایه‌ی پیر بوردیو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 27-45]
 • گلیزاده، پروین کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 111-123]

ل

 • لطفیان امیردهی، فاطمه تحلیل جلوه‌های بروز خودآگاهی زنانه در شخصیت محوری «رمان عادت می‌کنیم» [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • لطیف پور، عبدالله تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]

م

 • مالملی، امیدوار تحلیل تناسب تشبیه با بافت کلام در دو جریان شعری معاصر: تجدّدگرایان محافظه‌کار، رمانتیسم (مطالعۀ موردی: اشعار سیمین بهبهانی، بهار، حمید مصدّق و فریدون مشیری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 31-49]
 • مالمیر، تیمور تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 165-184]
 • مالمیر، تیمور نقد درس‌نامه‌های رستم و اسفندیار در شرح تعابیر و ابیات [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 213-232]
 • مالمیر، تیمور تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 255-274]
 • مجیدی، فاطمه نقد و بررسی درسنامه‌های منطق‌الطّیر [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • محبی، ناصر درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • محسنی، مرتضی گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 253-278]
 • محقق، عبدالرضا بررسی تأثیر محتوای حقوقی بر ساخت و صورت شعر مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 299-324]
 • محقق، مهدی مینوی: معنا و متن صوفیه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • محمد امیری، عارف نشانه‌شناسی ترانه‌های اجتماعی فارسی: مطالعۀ چند نمونه شاخص [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 313-338]
 • محمدنژاد عالی‌زمینی، یوسف باستان‌گرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و خاستگاه‌های آن [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 89-114]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-155]
 • محمدی، خدیجه الگو‌های ساختارگرایی و روایت‌های پسامدرن: تعامل یا تباین ( نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 139-180]
 • محمدی، سمیه نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 185-201]
 • محمدی، علی پیوند میان حافظ ایرانی و آموزه‌های نقد جدید غربی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 51-84]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی «عنوان» در سروده‌های احمد شاملو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-97]
 • محمدی، فرهاد بازیابی خود در شعر غنایی (ارتباط تعاملیِ خواننده با شعر غنایی) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 203-221]
 • محمدی، گل‌نسا بیان‌های مختلف هنری در صور خیال در شعر مهاجرت افغانستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 117-143]
 • محمدی، ناهید معنویت اکولوژیک در مجموعه اشعار سهراب سپهری و رالف‌والدو‌امرسون با تکیه بر عنصر «آب» [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 287-312]
 • محمدیان، عباس کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • محمدیان عمران، فرشته بررسی ویژگی‌های کلام ترانۀ سنت‌گرا و ترانۀ نوین فارسی از تأسیس رادیو (1319) تا 1357 [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 101-128]
 • محمدی بدر، نرگس داستان کوتاه در دو سوی جهان (تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کاروِر با رویکرد تطبیقی) [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 97-116]
 • محمدی فشارکی، محسن آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل) [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 145-168]
 • محمودی، محمدعلی از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 155-179]
 • محمودی، معصومه بررسی مؤلفه‌های مدرنیسم داستانی در ساختار پیرنگ رمان پوتین‌گِلی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 85-101]
 • محمودی بختیاری، بهروز گفتمان ناتورالیستی در داستان: بررسی سبکی زبان شخصیت‌های فرودست در یک رمان و دو مجموعه‌داستان از صادق چوبک [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 377-400]
 • محمودی چگنی، محمد شکوفایی نقد ادبی در دهۀ بیست [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 129-155]
 • محمودی نوسر، مریم بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-107]
 • مدرسی، فاطمه تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته‌سازی در غزل حسین منزوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • مدرسی، فاطمه قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]
 • مدرّسی، فاطمه بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 113-137]
 • مدرّسی، فاطمه نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 141-160]
 • مرادی، ایوب نقد مجموعه‌داستان «چشم سگ» از عالیه عطایی براساس مفهوم بیگانگی از ژولیا کریستوا (بررسی معضلات و دغدغه‌های مهاجران افغان در این مجموعه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 275-298]
 • مرادی، نرگس معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 195-220]
 • مرتضایی، سید امیرحسین تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • مرتضایی، سید امیرحسین سبک‌شناسی شناختی و امتناعِ کشف فردیت هنری: پسانوگرایان هم با استعاره‌های قراردادی شعر می‌سرایند [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]
 • مرتضایی، سید جواد تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • مریدی، زینب بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشون بر پایۀ نشانه‌شناسی رنگ سیاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 65-88]
 • مریم رحمانی، مریم تصویر شعر سپید [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-88]
 • مسعودی، مرضیه شهود زیباشناسانه و زیبایی‌شناسیِ شهودی در شعر و نقاشی سهراب سپهری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 63-96]
 • مشتاق‌مهر، رحمان مطالعۀ شکلی و ساختاری داستان‌های کوتاه صادق چوبک [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 117-131]
 • مشتاق مهر، رحمان نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-124]
 • مشرف الملک، مریم روش‌ نقد بلاغی فروزانفر در سخن‌وسخنوران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-97]
 • مشهدی، محمدامیر رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]
 • مصلح، پگاه تصحیح چند خطای پژوهندگان زندگی رضاقلی خان هدایت و معرّفی تحقیقی و جدید آثار او [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 325-350]
 • مطوری، سارا نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 177-200]
 • مطوری، سارا تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 351-375]
 • مظفری، سولماز بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 53-81]
 • معنوی، مهسا گفتمان ناتورالیستی در داستان: بررسی سبکی زبان شخصیت‌های فرودست در یک رمان و دو مجموعه‌داستان از صادق چوبک [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 377-400]
 • ملاکی، زهره شیوۀ‌ بازنمایی تجربه در داستانهای معاصر فارسی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های زبانشناختی روایت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 377-399]
 • ملک، سروناز بررسیِ شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ‌ هشتاد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-37]
 • ممتحن، مهدی تجلّی تعهّد اجتماعی و اندیشه‌های وطنی در شعر شاعران متعهّد ابوالقاسم شابیّ و اقبال لاهوری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-120]
 • مهدی نژاد، الهه بررسی و مقایسة هویت اجتماعی زن در رمان‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند زن‌نگار در دهة هفتاد شمسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 339-362]
 • مهرآور گیگلو، قاسم نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 141-160]
 • مهربان، صدیقه زبان هنری داستان ـ شعر در آثار بیژن نجدی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 139-155]
 • مهری، فریبا کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 223-249]
 • موسوی، ام فروه فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 401-422]
 • موسوی، مریم فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 125-137]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا بررسی تصویر زن در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 51-82]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-73]
 • موسوی نیا، سیدمهدی جلوۀ تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 119-144]
 • مولودی، فواد نقدی بر نخستین نمونۀ «روایتگری سوم شخص محدود» در داستان فارسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 127-147]
 • مولودی، فواد تحلیل شخصیت‎های رمان «سمفونی مردگان» بر مبنای دیدگاه فروید دربارۀ غرایز «نهاد» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 221-243]
 • میردهقان، مهین‌ناز تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 115-131]
 • میرزابیاتی، مهین تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم «قدرت» در دفتر اوّل رمان روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده (اقلیم باد) براساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلاف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 363-385]

ن

 • نایب‌پور، کرم تصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت احتمالاً گم شده‌ام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-111]
 • نبی‌لو، علیرضا خوانش نشانه‌شناختی زمستان اخوان و پیامی در راه سپهری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 113-136]
 • نرماشیری، اسماعیل نگاهی تحلیلی ـ فلسفی به منظومة «صدای پای آب سپهری» [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 133-149]
 • نزهت، بهمن قرائتی لکانی از غزل «ماه و پلنگ» حسین منزوی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 63-78]
 • نصر اصفهانی، محمدرضا برجسته‌سازی‌‌های زبانی در داستان کوتاه «شرق بنفشه» اثر شهریار مندنی‌‌‌‌پور (بر مبنای چهارچوب زبان‌‌شناختی دیوید لیچ) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 85-103]
 • نعمتی، فاطمه شیوۀ‌ بازنمایی تجربه در داستانهای معاصر فارسی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های زبانشناختی روایت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 377-399]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی سنجشی مضامین سیاسی اشعار سپیده کاشانی و نازک‌الملائکه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • نقابی، عفت جلوه‌های خاص موسیقایی تصویری و زبانی در هزاره دوم آهوی کوهی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • نودهی، کبری آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]
 • نورائی، مرتضی آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]
 • نوری، علی تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • نیازی، نوذر خوانشی بوم‌گرایانه از داستان کوتاه «درخت گلابی» نوشته‌ی گلی ترقی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-127]
 • نیازی، نوذر رابطۀ ساختارشکنانۀ فرهنگ و طبیعت: ‌نقدی بومگرایانه بر چند سروده‌ از سهراب سپهری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 401-422]
 • نیک پناه، منصور نقد درسنامه‌های ادبیات عمومی و پیشنهاد و راهکارهایی برای بهبود یادگیری فراگیران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 233-248]
 • نیکخواه، خلیل رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 103-123]
 • نیکویی، علیرضا مرور انتقادیِ کتب نقد ادبی در زمینه آبشخورهای نقد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 249-271]

و

 • واقعه دشتی، ُسیده مائده نمودهای مفهوم «دیگری‌» در اشعار فروغ فرخ‌زاد [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 125-149]
 • وحدانی فر، امید قابلیت دراماتیک شعر کتیبه اخوان ثالث [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 19-41]
 • وحدانی فر، امید درگاه‌های ورود به جهان‌های ممکن در داستان مدرن ملکوت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 231-254]
 • ورقائیان، نغمه تصویر راوی اعتمادناپذیر در روایت احتمالاً گم شده‌ام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-111]
 • وکیلی، هادی آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 27-52]

ه

 • هاتفی، محمد آشتی ناسازه‌ها در نظام حسی، ادراکی و کنشی متون پست مدرن (نقاشی، عکس، شعر دیداری) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 251-269]
 • هاشمی، اعظم تحلیل الگوهای ساختاری نمایش‌نامه‌های حمید امجد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 101-123]
 • هاشمی، سیدمحمد شیوه‌ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل‌های پست مدرن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 117-1140]
 • هنری، گلاله سلطه و عصیان در زبان فروغ فرخزاد (خوانش شعر فروغ بر اساس رویکردهای سه‌گانه زبان و جنسیت) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-293]

ی

 • یاحقی، محمد جعفر گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 211-231]
 • یاری، علی روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 125-150]
 • یاوری، هادی نقد و بررسی درسنامه‌های متون ادبی- تاریخی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 117-137]
 • یخدانساز، نازیلا کاربست اشکال هنجار‌گریزی در اشعار احمد شاملو [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 121-128]
 • یزدانی، حسین بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 101-123]
 • یعقوبی جنبه‌سرایی، پارسا الگو‌های ساختارگرایی و روایت‌های پسامدرن: تعامل یا تباین ( نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 139-180]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا روایت‌های پسا‌مدرن و نابسندگی دلالت‌های بصری الگوهای ارتباط‌ روایی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-133]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا ضرورت تبیین تعامل کارگزاران درون‌متنی در خوانش شعر روایی معاصر (مطالعۀ موردی: شعرِ «دلم برای باغچه می‌سوزد» اثر فروغ فرخزاد) [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 127-152]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 185-201]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • یونسی، خوشقدم نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-124]