تعداد مقالات: 265

2. نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-19

علی‌محمد پشت‌دار؛ پروین آزادی‌مقدم


3. تأملی در زبان قصاید اخوان ثالث

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-23

حجت‌الله بهمنی مطلق؛ تقی پورنامداریان


5. تحلیلی بر گرایش‌ها و رویکردهای زنانه در ادبیات فارسی و عربی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-29

فائزه احمدی؛ عبدالحسین فرزاد


7. شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-25

.

مریم شریف‌نسب؛ محمدمهدی ابراهیمی‌‌فخار


8. شیوۀ شخصیت‌پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

.

محمّد ایرانی؛ مریم رضابیگی؛ مریم قربانیان


9. کودکانه‌ها در اشعار سهراب سپهری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

.

مریم‌السادات اسعدی فیروزآبادی؛ حکیمه جهانشاهی‌فر


10. بررسی تطبیقی جلوه‌های ملی‌گرایی در شعر شوقی و بهار

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-29

ابوالحسن امین مقدسی؛ صابره سیاوشی


11. بررسی سه نوعِ جدید قافیه در شعر مشروطه

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

حسین بخشی


15. جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

نگین بی‌نظیر؛ محمد‌علی خزانه‌دار‌لو


16. بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی، بر اساس نظریه‌ی میخائیل باختین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-23

فرزانه آقاپور؛ سعید حسام‌پور


17. تحلیل تقابل‌های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-26

محمدحسن حسن زادۀ نیری؛ زهرا علی‌نوری


18. گفتمان طنز در آثار صادق چوبک

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

صفوراسادات رشیدی؛ علی اکبر باقری خلیلی


20. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-2

زهرا پارساپور


22. نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی


23. «سانت» (sonnet) در شعر فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

حسین بخشی


24. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

زهرا پارساپور


25. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

زهرا پارساپور