کلیدواژه‌ها = شخصیت‌پردازی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-184

تیمور مالمیر؛ رضوان صفایی صابر


2. نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-200

سارا مطوری؛ مصطفی صدیقی