کلیدواژه‌ها = خود
تعداد مقالات: 3
2. تقابل و تعامل «خود» و «دیگری» در رُمان «مادرم دو بارگریست» از ابراهیم یونسی

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-92

عبدالله لطیف پور؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


3. نمودهای مفهوم «دیگری‌» در اشعار فروغ فرخ‌زاد

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-149

فرزاد بالو؛ ُسیده مائده واقعه دشتی