کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل انتقادی رمان «شطرنج با ماشین قیامت» بر اساس نظریه‌ی تئودور آدورنو

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-33

10.30465/copl.2022.38440.3637

مونا سادات آل سید؛ یحیی طالبیان


4. «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی»

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-44

غلامرضا پیروز؛ احمد خلیلی


5. بررسی تطبیقی نظریة گفت‌‌وگویی نیما یوشیج و میخاییل باختین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-83

.

قدسیه رضوانیان