کلیدواژه‌ها = فراداستان
تعداد مقالات: 5
1. استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-41

سعدی حاجی؛ سید احمد پارسا


2. وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-193

محمد راغب؛ نگین علی نقیان جوزدانی


3. فرجام‌گریزی در داستان و فراداستان بر اساس نظریة توماشفسکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 125-137

مریم موسوی؛ هلن اولیایی‌نیا؛ شهلا خلیل‌اللهی


4. درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-50

.

سیداحمد پارسا؛ ناصر محبی


5. شیوه‌های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌های 70 و 80

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-25

.

مریم شریف‌نسب؛ محمدمهدی ابراهیمی‌‌فخار