کلیدواژه‌ها = نیما یوشیج
تعداد مقالات: 2
1. نیما یوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تئوری و سرایش

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-200

سارا مطوری؛ مصطفی صدیقی


2. تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-155

یوسف محمدنژاد عالی زمینی