کلیدواژه‌ها = با شبیرو
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-144

شیرزاد طایفی؛ نعمت الله ایران زاده؛ عنایت اله دارائی


2. بررسی بوم‌گرایانة با شبیرو، اثر محمود دولت‌آبادی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-115

مرتضی حبیبی نسامی


3. آشنایی‏زدایی زبانی در آثار دولت‏آبادی (با تکیه بر دو اثر داستانی با شبیرو و عقیل عقیل)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 145-168

محسن محمدی فشارکی؛ سمیه صادقیان