کلیدواژه‌ها = پسامدرنیسم
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-193

محمد راغب؛ نگین علی نقیان جوزدانی


2. بررسیِ شگردِ بازی‌های شکلی و چاپی در رمان‌های پسامدرن فارسی دهۀ‌ هشتاد

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-37

غلامرضا پیروز؛ سروناز ملک