کلیدواژه‌ها = ادبیات معاصر
تعداد مقالات: 7
2. قابلیت دراماتیک شعر کتیبه اخوان ثالث

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-41

فرزانه سادات علوی زاده؛ امید وحدانی فر


3. آسیب‌شناسی درس‌نامه‌های ادبیات معاصرِ منظوم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-27

عیسی امن خانی


4. گفتمان طنز در آثار صادق چوبک

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

صفوراسادات رشیدی؛ علی اکبر باقری خلیلی


5. «تحلیل نشانه‌شناختی گفتگو در فیلمنامة داستانی دوازده رخ هوشنگ گلشیری»

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 68-87

محمدعلی خزانه دارلو؛ فائقه عبدالهیان


6. بررسی و تحلیل شکواییة اجتماعی در شعر معاصر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-53

علی‌اصغر بابا‌صفری؛ نوشین طالب‌زاده


7. بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-50

ابوالقاسم رادفر؛ لیلا شامانی