کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 3
1. مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس رویکرد نقد بومگرا

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-69

معصومه کیانپور؛ مریم سادات فیّاضی


2. بررسی بوم‌گرایانة با شبیرو، اثر محمود دولت‌آبادی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-115

مرتضی حبیبی نسامی


3. تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزۀ اخلاق زیست‌محیطی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-37

.

زهرا پارساپور؛ فرناز فتوحی