کلیدواژه‌ها = ناخودآگاه جمعی
تعداد مقالات: 1
1. تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-100

ابوالقاسم رادفر؛ ملیحه کریمی‌پناه