کلیدواژه‌ها = داستان کوتاه
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی نسبت میان موجودیت و روایت زمانی (مطالعۀ موردی: داستان‌های ابوتراب خسروی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.30465/copl.2022.23973.2873

سپیده امیری؛ ساسان سامانیان؛ سید علی‌اکبر سیدی


3. وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهة هشتاد

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-193

محمد راغب؛ نگین علی نقیان جوزدانی


4. جهان‌بینی اسطوره‌ای؛ اسطوره‌زدایی و اسطوره‌زایی در داستان‌های بیژن نجدی

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

نگین بی‌نظیر؛ محمد‌علی خزانه‌دار‌لو


6. رابطة کارکردهای زبانی با تیپ‌های شخصیتی داستان‌های سیدمحمدعلی جمال‌زاده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-76

علی‌محمد پشت‌دار؛ کیومرث گروسی


7. مطالعۀ شکلی و ساختاری داستان‌های کوتاه صادق چوبک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-131

رحمان مشتاق‌مهر