کلیدواژه‌ها = شاملو
تعداد مقالات: 4
1. معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 195-220

نرگس مرادی؛ علی تسلیمی؛ محمد علی خزانه دارلو


2. نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-19

علی‌محمد پشت‌دار؛ پروین آزادی‌مقدم


3. بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-48

تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری


4. صنایع بدیعی در «شعر نو»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-37

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت