کلیدواژه‌ها = نیما
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی نظریة گفت‌‌وگویی نیما یوشیج و میخاییل باختین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-83

.

قدسیه رضوانیان


2. نقدی بر زیبایی‌شناسی عیوب کلام با ذکر شواهدی از اشعار ‌احمد شاملو و نیما یوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-19

علی‌محمد پشت‌دار؛ پروین آزادی‌مقدم


3. بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-48

تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری


4. صنایع بدیعی در «شعر نو»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-37

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت