کلیدواژه‌ها = تشبیه
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی تصاویر بلاغی عشق، غم و مرگ در اشعار سهراب سپهری و مولوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-51

10.30465/copl.2019.4410

آزاده اسلامی؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ مهدی فیاض


2. تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-100

سید امیرحسین مرتضایی؛ سید جواد مرتضایی


3. تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-155

یوسف محمدنژاد عالی زمینی


4. بیان‌های مختلف هنری در صور خیال در شعر مهاجرت افغانستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-143

گل‌نسا محمدی