کلیدواژه‌ها = سبک زنانه
تعداد مقالات: 1
1. نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-124

خوشقدم یونسی؛ رحمان مشتاق مهر؛ ناصر علیزاده