کلیدواژه‌ها = محمود دولت‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. نقد فمنیستی بوم‌گرای رمان جای خالی سلوچ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-34

بهزاد پورقریب


2. بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-81

مهدی ظریفیان؛ سمیرا بامشکی؛ عَذرا قندهاریون