کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی و تحلیل گونه‌های مختلف اسطوره در شعر سهراب

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-138

ساغر سلمانی‌نژاد مهرآبادی


2. واکاوی چند کهن‌الگو در آثار ابوتراب خسروی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-42

مریم شریف‌نسب؛ نیره سلیمی


3. ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-94

محمد چهارمحالی


4. تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-100

ابوالقاسم رادفر؛ ملیحه کریمی‌پناه